Cigler Kralj: Novih ukrepov v domovih starejših za zdaj ne bo

Cigler Kralj: Novih ukrepov v domovih starejših za zdaj ne bo

Janez Cigler Kralj
Minister za delo Janez Cigler Kralj je danes obiskal nekatere institucije pod njegovim resorjem v Litiji in Domžalah. Seznanil se je z razmerami na terenu, predvsem v domovih starejših, na področju socialnega dela in brezposelnosti. Po njegovih besedah v domovih za starejše kljub novim okužbam z novim koronairusom še ne bo dodatnih ukrepov.

V izjavi po obisku Doma upokojencev Domžale, kjer so ga podžupanja Domžal Renata Kosec in vodstvo doma seznanili s sodelovanjem doma, občine in lokalnega okolja, je Cigler Kralj poudaril, da si želijo na ministrstvu sprejemati ukrepe, ki bi starejše kar najbolj zaščitili in hkrati omogočali kar najbolj normalno življenje.

Kot je pojasnil, je ministrstvo vodstvom domov naložilo, da v kolikor ocenijo, da je lokalna epidemiološka situacija zahtevna, uvedejo tudi omejevanje stikov ali obiskov in drugih vrst dejavnosti. V primeru pa, če bi bil dom neupravičeno zaprt prekomerno, lahko razmere na predlog ministra preveri socialna inšpekcija.

Trenutno kljub naraščanju števila okužb v domih starejših po ministrovih besedah z zdravstvenim ministrstvom ocenjujejo, da so ukrepi, ki so jih zastavili v protokolu po izkušnjah prvega vala epidemije, dovolj za uspešno zajezitev širjenja virusa v domovih starejših.

Prvi ukrep je tako obisk strokovne ekipe ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, ki preveri razmere, prostore in ekipo in vodstvu ter zaposlenim poda navodila. Drugi, hkratni ukrep pa je, da se prve okužene, prve pozitivne iz doma umakne v bolnišnice, ne glede na to, ali zdravljenje potrebujejo ali ne. S tem se dom lahko ustrezno prostorsko in kadrovsko pripravi na zagotovitev rdeče in sive cone, je navedel minister.

V domžalskem domu upokojencev okužb z novim koronavirusom sicer še niso imeli, je pa direktorica doma Nataša Zalokar ocenila, da so dobro pripravljeni. Nekateri njihovi oskrbovanci bi si sicer želeli več obiskov in izhodov. Kot je pojasnila, ti izhodi niso prepovedani, jih pa odsvetujejo. Prav tako morajo oskrbovanci po vrnitvi v dom na hodnikih nositi zaščitno masko.

“Dokler nimamo okužb, želimo čim bolj normalno živeti,” je dejala Zalokarjeva. Ob tem je pojasnila, da so skupni dogodki doslej potekali predvsem zunaj, odslej pa bodo potekali v notranjih prostorih ob upoštevanju medosebne razdalje.

Na uradu za delo Domžale so ga seznanili s tem, da se na tem območju hitreje poznajo spremembe na trgu dela. V času konjukture se ljudje hitreje zaposlijo, v neugodnih razmerah pa hitreje ostanejo brez dela, je temo pogovora povzel minister. “To smo pripisali temu, da je tu veliko manjših podjetij, obrtnikov, ki so bolj fleksibilni, ne samo pri svojem poslovanju, iskanju trga in priložnosti, ampak tudi pri tem, kako se ravna njihova potreba po zaposlitvi,” je dejal Cigler Kralj.

Minister je pohvalil delo zaposlenih na domžalskem centru za socialno delo, kjer je tudi glavni center za socialno delo za območje Ljubljana – vzhod. Zaposlene po njegovi oceni podpirajo usmeritev ministrstva po bolj razumljivem, preprostem sistemu socialnih pomoči. Zavzel se je za to, da bi se delo izplačalo, ter za spodbudo tistim, ki so dela zmožni in zdravi, da bi delo našli.

V Litiji pa je minister najprej obiskal občino, kjer se je pogovarjal o problematiki doma starejših, nato pa varstveno-delovni center Zagorje, ki ima izpostavo v Litiji.

Scroll to top
Skip to content