Evropska komisija ugotavlja boljšo učinkovitost slovenskih sodišč

Evropska komisija ugotavlja boljšo učinkovitost slovenskih sodišč

Evropska komisija je v poročilu o Sloveniji, ki ga je objavila v sredo, izpostavila, da slovenski sodni sistem kaže izboljšano učinkovitost na večini področij. Sodstvo je po njenih ugotovitvah dodatno zmanjšalo število nerešenih zadev in skrajšalo trajanje postopkov, določene težave z učinkovitostjo pa ostajajo na kazenskem področju.

Iz podatkov v poročilu Evropske komisije je mogoče razbrati, da se je na slovenskih sodiščih v letu 2017 število nerešenih zadev zmanjšalo za 13 odstotkov, sodišča pa rešujejo več zadev, kot jih prejmejo. Povprečni čas reševanja vseh zadev se je znižal s 3,7 na 3,4 meseca – pri pomembnejših je ostal 7,7 meseca, pri drugih pa padel na 2,6 meseca.

Povprečni čas reševanja je pri delovnih sporih zrasel na 16,6 meseca, pri pravdnih in gospodarskih zadevah pa se je dodatno skrajšal na okoli 11 mesecev. Kljub napredku je v gospodarskih pravdah do prve obravnave še vedno potrebnih 12 mesecev. V primerjavi z letom 2016 se vedno več zadev rešuje s pomočjo sodnih poravnav – 19 odstotkov v gospodarskih in okoli 21 odstotkov v pravdnih zadevah.

Težave z učinkovitostjo slovenskih sodišč na kazenskem področju komisija pripisuje predvsem kompleksnosti zadev. Število nerešenih zadev se zvišuje, čeprav se je pripad novih zadev zmanjšal. Tudi čas reševanja teh zadev se večinoma podaljšuje, še posebej na specializiranih oddelkih sodišč, ki obravnavajo najbolj zapletene in najobsežnejše zadeve.

Sicer so v letu 2017 vsa slovenska sodišča skupaj prejela v reševanje čez 868.000 zadev, rešila so jih več kot 890.000, nerešenih pa je konec leta ostalo nekaj manj kot 160.000 zadev. Upoštevaje število nerešenih zadev iz leta 2016 so tako imela sodišča v delu preko 1.052.000 zadev. Število nerešenih zadev je v zadnjih petih letih upadlo za 55 odstotkov.

V zadnjih letih je v slovenskem sodstvu opazno upadanje pripada pomembnejših zadev. V preteklem letu je ta znašal nekaj več kot 131.000 zadev, kar je 0,8 odstotka manj kot leto poprej. Sodišča so po podatkih iz poročila Evropske komisije rešila skoraj 132.000 pomembnejših zadev, kar je 2,6 odstotka manj kot leta 2016.

Zmanjšalo se je tudi število sodnikov, na 890, kar pa se nakazuje kot doseganje dna še vzdržnega zmanjševanja, zlasti glede na nove pristojnosti, ki jih dobiva sodna veja oblasti in glede na vse večjo zahtevnost obravnavanih zadev.

Scroll to top
Skip to content