Ikea želi rekonstrukcijo križišča za dostop do bodoče trgovine v Ljubljani

Ikea želi rekonstrukcijo križišča za dostop do bodoče trgovine v Ljubljani

V Ikei, kjer so podali vlogo za spremembo ljubljanskega prostorskega načrta, so pojasnili, da ta ne spreminja lokacije javne dostopne ceste do načrtovane trgovine v nakupovalnem središču BTC. Ta še naprej ostaja na južni strani trgovine, sprememba pa se nanaša na povezavo te ceste s Kajuhovo ulico, kar pomeni rekonstrukcijo obstoječega križišča.

Sprememba občinskega prostorskega načrta, za katero so zaprosili v Ikei, odstranjuje pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja bodoče trgovine v Ljubljani, ki predvidevajo dokončano celotno javno dostopno cesto do trgovine. Kot so izpostavili v Ikei, tega trenutno zaradi težav z razlastitvijo zemljišča, kjer bo potekala povezovalna cestna med Ameriško in Kajuhovo ulico, ni možno izpolniti.

Kot so pojasnili v Ikei, so tveganja, povezana s trenutnim občinskim prostorskim načrtom, ki pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovino pogojuje z vzpostavitvijo povezovalne ceste, zanje previsoka. “Zato za gradbeno dovoljenje ne moremo zaprositi dokler ne bomo prepričani, da nam bo uspelo izpolniti tudi vse pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja,” so zapisali.

Če bo njihov predlog občina sprejela in bo postopek hitro zaključen, bi lahko Ikea z gradnjo začela prihodnje leto. V Ikei so ob tem pojasnili, da bosta v primeru ugoditve predlagane spremembe za dostop do trgovine uporabljeni dve drugi neposredni dostopni točki v BTC, dokler problem z zemljiščem ne bo razrešen. Ena iz smeri Šmartinske, druga iz smeri Ameriške ceste.

Predhodna prometna študija je po zagotovilih Ikee pokazala, da takšna ureditev ne bi povzročila nikakršnih dodatnih prometnih zamaškov ali nevšečnosti na tem območju. Izvedli bodo sicer še eno študijo, za katero pričakujejo, da bo končana do letošnje jeseni.

Ikea je medtem prešla v sklepno fazo rušenja obstoječih objektov na zemljišču, kjer bo stala Ikea. Trenutno poteka rušenje še zadnjih dveh objektov. Vsa dela na gradbišču bodo ob ugodnih vremenskih razmerah zaključena predvidoma v drugi polovici julija, so še pojasnili.

Scroll to top
Skip to content