Ljubljanska univerza ustanavlja Center za nevroinformatiko

Ljubljanska univerza ustanavlja Center za nevroinformatiko

Univerza v Ljubljani je na evropskem pridobila 2,5 milijona evrov za vzpostavitev interdisciplinarnega Centra za nevroinformatiko. Poslanstvo projekta je pospešitev razvoja področja nevroinformatike na univerzi, povezovanje deležnikov s tega področja in krepitev mednarodnega sodelovanja z raziskovalnimi skupinami v Evropi in ZDA.

Pridobljeni projekt z naslovom Chair of Neuroinformatics (akronim CONI) je že drugi projekt ERA Chair na Univerzi v Ljubljani, financiran v okviru programa Obzorje 2020. Projekt so pripravili sodelavci Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za matematiko in fiziko ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL), pripravo vloge pa je koordiniral Samo Ribarič z Medicinske fakultete UL.

Kratkoročni cilj projekta je med drugim izdelava protokolov, metod in orodij informacijske tehnologije za pripravo z njo podprtih kliničnih poti in klinično-raziskovalnih poti za obravnavo bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo.

“V okviru projekta bo razvita klinična pot, ki bo omogočila vključevanje večjega števila osebnih tipal v pacientovo vsakodnevno okolje, s čimer se multidisciplinarni ekipi izvajalcev zdravstvenega varstva omogoči oddaljeno odzivnost in 24/7 povratne informacije o bolnikovem stanju – kontinuum zdravstvenega varstva za optimalno oskrbo bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Zbiranje podatkov s podporo telemetrije individualizira klinično oskrbo bolnikov in poveča učinkovitost klinične poti,” so zapisali na univerzi.

Pri projektu sodelujejo društvi bolnikov s Parkinsonovo in Alzheimerjevo boleznijo (Trepetlika in Spominčica), podjetja, ki razvijajo informacijske tehnologije (Marand, VMA in Vitasis), Klinični oddelek za bolezni živčevja Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Psihiatrična bolnišnica Idrija.

Za izpolnitev vseh ciljev projekta bo na mednarodnem razpisu izbran predstojnik ERA Chair CONI, ki bo prevzel vodenje in zaposlovanje sodelavcev novoustanovljenega Centra za nevroinformatiko Univerze v Ljubljani.

Nevroinformatika je po navedbah univerze raziskovalno področje na presečišču nevroznanosti. Sestavljeno je iz številnih in različnih poddisciplin, na primer delovanje človeških možganov med razvojem in boleznijo, in informacijskih znanosti. Ukvarja se z organizacijo podatkov nevroznanosti z uporabo računskih modelov in analitičnih orodij.

Nevroinformatika je pomembna tudi za povezovanje, analizo in razlago vse bolj obsežnih in podrobnih eksperimentalnih podatkov ter podatkov pridobljenih med prepoznavo in obravnavo delovanja človeških možganov pri kroničnih, nevrodegenerativnih boleznih z demenco.

Po podatkih Eurostatove raziskave EUROPOP2018 so v Sloveniji leta 2018 prebivalci stari 65 ali več let predstavljali 19,4 odstotka prebivalstva, leta 2055 pa naj bi bilo v tej starostni skupini skoraj 32 odstotkov prebivalcev. Pričakuje se, da se bo delež starih med 59 in 64 let, ki so leta 2015 predstavljali približno 11 odstotkov delovno sposobnih na trgu dela, več kot podvojil do leta 2030, kažejo podatki dokumenta Starejši in trg dela v Sloveniji iz leta 2016

Projekt CONI po navedbah univerze zmanjšuje družbeno ekonomske posledice padanja deleža aktivnega prebivalstva in staranja prebivalstva v Sloveniji, saj prispeva k celoviti podpori vzdrževanja optimalnega zdravstvenega stanja starostnikov s kroničnimi boleznimi.

Scroll to top
Skip to content