Nadzorniki Mercatorja niso ugotovili oškodovanja družbe

Nadzorniki Mercatorja niso ugotovili oškodovanja družbe

Nadzorni svet Mercatorja je danes na izredni seji ob pregledu dokumentacije ugotovil, da je bilo Mercatorjevo poslovanje v preteklem obdobju "korektno in brez nepravilnosti in da poslovni interesi družbe Mercator niso bili oškodovani", je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila družba.

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o nabavni politiki Mercatorja in o sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci na področju marketinških storitev in investicij in je na podlagi podatkov iz vseh poročil, še zlasti poročil družb Deloitte in Ernest&Young, ugotovil, da ni bilo nepravilnosti pri poslovanju.

Potrdil je predlog predsednika uprave Tomislava Čizmića, da se angažira ena izmed štirih vodilnih svetovalno-revizijskih družb ali katera druga ugledna mednarodna svetovalna družba, ki bo dodatno vzpostavila sistem poročanja v zvezi s povezanimi družbami skupine Mercator in skupine Agrokor, ki niso del skupine Mercator.

Nadzorniki so tudi naročili upravi, naj nemudoma preuči vse možnosti, da se čim prej izvede poravnava medsebojnih terjatev in obveznosti med družbami skupine Mercator in družbami skupine Agrokor, ki niso del skupine Mercator.

Seznanili so se tudi s poročilom predsednika uprave o že opravljenih in tekočih aktivnostih uprave za zaščito vseh interesov družbe in skupine Mercator v zvezi z dogajanjem v skupini Agrokor. “Predsednik uprave oz. uprava namreč vse od imenovanja uspešno vodi aktiven dialog z vsemi deležniki družbe, torej z bankami upnicami, dobavitelji, zaposlenimi, socialnimi partnerji in tudi vlado Republike Slovenije,” so dodatno sporočili iz družbe.

Kot so zapisali, se je nadzorni svet seznanil tudi z dejstvom, da je nova uprava Mercatorja pridobila soglasje večine bank posojilodajalk, da ne bodo uveljavljale klavzule o navzkrižni kršitvi njegovih finančnih zavez do upnikov (t.i. cross-default). Soglasje bo Mercatorju omogočilo, da njegove še nezapadle obveznosti kljub zapadlim obveznostim Agrokorja kot lastnika ne bodo zapadle v takojšnje plačilo.

Čizmić je poudaril, da Mercatorjeva uprava podpira aktivnosti slovenske vlade za zaščito interesov skupine Mercator.

Vlada je v četrtek potrdila predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Slovenijo, po katerem bo lahko sodišču predlagala, da v Mercatorju imenuje izrednega člana uprave, ki bo bdel nad posli Mercatorja z večinskim lastnikom, Agrokorjem, in tako preprečil morebitno oškodovanje družbe.

Sumi, da bi lahko do tega prihajalo, so bili tudi povod za današnjo izredno sejo nadzornikov Mercatorja

Scroll to top
Skip to content