Novopečeni starši bodo v prihodnjem letu dobili več denarja

Novopečeni starši bodo v prihodnjem letu dobili več denarja

S 1. januarjem bodo začele veljati nekatere novosti s področja družinske politike, ki jih je danes predstavil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Med drugim se bodo povišal enkratni prejemek ob rojstvu otroka, starševski dodatek in najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila.

Po ministrovih besedah gre za sistemske ukrepe za krepitev družinske politike. Gre za novosti, ki so že bile sprejete in bodo začele veljati s 1. januarjem 2021 in niso vezane na epidemijo novega koronavirusa, je pojasnil.

Tako bodo začeli veljati ukrepi za družine oziroma za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2021. Enkratni prejemek ob rojstvu otroka se bo dvignil z 286 na 350 evrov, ki bodo namenjeni nakupu opreme za novorojenčka. Po ministrovih besedah gre za enega od elementov družinske politike in spodbujanja rodnosti.

Poleg tega se bo starševski dodatek z 258 evrov dvignil na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to je 402 evra. Starševski dodatek je namenjen staršem, ki niso zavarovani za starševsko varstvo, na primer študentom in nezaposlenim. Prejemali ga bodo eno leto od rojstva otroka.

Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila pa se bo dvignilo na enako višino, kot je osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku, kar je 402 evra neto.

S 1. januarjem prihodnje leto bo začela veljati tudi novost pri pravici do krajšega delovnega časa, ki ni vezana na datum rojstva otroka. Upravičencem bo država zagotavljala do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. Doslej so to razliko namreč zagotavljali iz sorazmernega dela minimalne plače, je pojasnil Cigler Kralj. Kot je dodal, bodo na ta način imeli starši, ki delajo krajši delovni čas, osnovo za pokojnino v višini, kot če bi delali polni delovni čas.

Scroll to top
Skip to content