Popovič z začasno odredbo ni uspel zaustaviti delo Bržana

Popovič z začasno odredbo ni uspel zaustaviti delo Bržana

Novogoriški oddelek upravnega sodišča je kot neutemeljeno zavrnil zahtevo Borisa Popoviča za začasno odredbo, s katero bi do odločitve sodišča prekinili županovanje Aleša Bržana v Kopru. Popovič je namreč takšno zahtevo podal ob pritožbi zoper sklep koprskega občinskega sveta, ki je ob tesnem izidu lanskih volitev potrdil mandat Bržanu.

Nekdanji koprski župan, ki je na lanskih županskih volitvah za las zaostal za Bržanom, je pritožbo zoper sklep koprskega občinskega sveta, ki je 21. decembra lani potrdil Bržana za župana in zavrnil Popovičevo pritožbo, vložil 10. januarja. Dan pozneje pa je vložil še zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče prekinilo izvrševanje funkcije župana do pravnomočne odločitve o vloženi pritožbi.

Kot so na upravnem sodišču zapisali ob zavrnitvi omenjene zahteve, bi začasna odredba povzročila nezakonito situacijo, saj lokalna skupnost ne bi imela zakonitega zastopnika in ne bi mogla veljavno izjavljati svoje volje, pritožnik pa ni predlagal, kdo naj bi v takem primeru izvrševal funkcijo župana.

O Popovičevi pritožbi zoper sklep koprskega občinskega sveta sicer skladno z določbo zakona o lokalnih volitvah upravno sodišče o pritožbi odloči v 30 dneh od vložitve.

Scroll to top
Skip to content