V Sloveniji preživetje žensk z rakom dojk slabše od evropskega povprečja, ker prepozno obiščejo zdravnika

V Sloveniji preživetje žensk z rakom dojk slabše od evropskega povprečja, ker prepozno obiščejo zdravnika

Ob začetku meseca osveščanja o raku dojk je predsednica Europe Donne Mojca Senčar na novinarski konferenci opozorila, da kljub prizadevanju stroke na področju obravnave raka dojk pride skoraj polovica žensk prvič k zdravniku, ko je rak z dojke razširjen že na druge dele telesa. Preživetje bolnic v Sloveniji je tako slabše od evropskega povprečja.

Po besedah Senčarjeve je bil v teh letih na področju zdravljenja raka dojk dosežen izjemen napredek, vendar to še ni razlog za zadovoljstvo. Ob tem je izrazila upanje, da se bo stanje izboljšalo, ko bo presejalni program Dora, ki vabi na presejalne mamografije ženske v starosti od 50 do 69 let, razširjen po vsej Sloveniji. Rezultati zdravljenja bodo tako še boljši, saj bodo ženske prihajale prej in bo umrljivost manjša.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ivan Eržen je spregovoril o bremenu raka z vidika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Skupno je za letno bolnišnično zdravljenje raka dojk, za zdravila ter za nadomestila zaradi odsotnosti z dela namenjenih 18 milijonov evrov.

V nadaljevanju je Eržen navedel primerjavo, da država nameni letno za delovanje različnih programov za krepitev zdravja in preprečevanje bolezni NIJZ okrog šest milijonov evrov ter opozoril, kako majhen znesek je potreben za preprečevanje bolezni v primerjavi z zdravljenjem. Ob tem je izrazil željo, da bi ti programi dobili v družbi večjo podporo in veljavo.

Simona Borštnar z Onkološkega inštituta v Ljubljani je spomnila, da se presejalni program Dora uspešno širi na vse večji del države. Poleg tega so po zapletih v preteklem letu zdaj dostopna vsa zdravila, ki so registrirana pri Evropski agenciji za zdravila.

Ob tem je opozorila tudi na problem pomanjkanja zdravnikov, predvsem internistov onkologov, ki vodijo vsa zahtevnejša sistemska zdravljenja. Pogostost raka dojk je še vedno v porastu, sistemska zdravljenja so vedno kompleksnejša in daljša, to pa po njenih besedah vodi v skrajševanje časa, namenjenega posamezni bolnici. “Pri zdravljenju raka dojk pa že dolgo ni pomembno samo to, da bolnica preživi, pač pa tudi, da zdravljenje preživi kakovostno,” je še dejala Borštnarjeva.

Generalna sekretarka Europe Donne Tanja Španić je med letošnjimi aktivnostmi združenja izpostavila projekt Lep je dan, ko se bo 15. oktobra v Ljubljani, Slovenski Bistrici, Postojni in na Jesenicah odvil ples, s katerim bodo opozorili na preventivo pred rakom dojk. S 1. oktobrom pa se je začela tudi akcija, s katero lahko uporabniki s poslanim SMS-sporočilom prispevajo za združenje Europa Donna, ki bo z zbranimi sredstvi nadaljevalo osveščanje o raku dojk in drugih ženskih rakih.

Scroll to top
Skip to content