”Lovci ne razkrivajo prihodkov od lova in trofej, niti prihodkov od lovskega turizma”

”Lovci ne razkrivajo prihodkov od lova in trofej, niti prihodkov od lovskega turizma”

Društvo AniMa se je odzvalo na izjavo predsednika Lovske zveze Slovenije na temo “Resnično ozadje poboja nutrij” z namenom, da bi pojasnili pravo ozadje poboja prostoživečih živali v Sloveniji. Njihov zapis objavljamo v celoti.

Predsednik Lovske zveze Lado Bradač se je na spletni strani Lovske zveze Slovenije (LZS) odzval na  temo »Sistemska korupcija in resnično ozadje poboja nutrij«.

Menimo, da je trditev gospoda Bradača, da je LZS neprofitna organizacija, zavajajoča. Zakon o  lovstvu v 66. členu določa, da je LZS zveza vseh lovskih družin in deluje v javnem interesu. Letna poročila LZS ne razkrivajo prihodkov od lova in trofej, niti prihodkov od lovskega turizma. Prihodki od lova so javno dostopni in znani le za 10 % lovišč v upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije  (ZGS), kjer so na primer leta 2019 prihodki od lova ter prodaje mesa in trofej znašali 2,3 milijona evrov. Za preostalih 90% lovišč, ki jih upravljajo lovske družine, pa podatki niso na voljo.  

Lovski turisti plačujejo visoke pristojbine za lov na živali, kot so medvedi, jeleni, divji prašiči ipd. To  lovskim družinam prinaša dodatne prihodke. Nekdanji minister za kmetžijstvo Podgoršek je pred  dvema letoma lovce nagradil s finančnimi spodbudami za vsakega odstreljenega divjega prašiča nad letno kvoto, kar je državni proračun stalo okoli 300.000 evrov. Lovci so za odstrel prejeli  specializirano orožje v vrednosti 400.000 evrov pod pretvezo preprečevanja prašičje kuge, do  katere pa ni prišlo. Meso uplenjenih divjih prašičev so prodali podjetjem, ki se ukvarjajo s  preprodajo divjačine, in s katerimi imajo lovske družine in ZGS sklenjene dolgoročne pogodbe, kot  so štajerski Gozdič, dolenjski Meglen in škofjeloški Nimrod

Lado Bradač, dolgoletni predsednik LZS, je pohvalil intenziven odstrel v preteklosti (več kot 15.000  divjih prašičev) in napovedal močno povečanje odstrela divjih prašičev, s čimer bi lahko ustvarili pol milijona evrov prihodkov

Glede na odziv in trditev gospoda Bradača, da lovci letno opravijo 600.000 volonterskih ur, bi radi  poudarili, da to znaša v povprečju le približno 30 ur letno na lovca. Menimo, da največji del teh  aktivnosti predstavlja vzdrževanje in oskrba krmišč, vzdrževanje in postavljanje opazovalnic in  podobno, vse ostale njihove ure pa so očitno plačane.  

Gospod Bradač nas v odzivu poduči, da je v demokratični svobodni družbi pravica posameznika  omejena s pravicami drugih ljudi, ki živimo v tej državi! Potem tudi ve, da je za učinkovito  obvladovanje invazivnih vrst, tudi nutrij, nujno vključevanje ne le strokovnjakov in različnih interesnih skupin, temveč tudi širše javnosti. Trenutni pristop popolnega izkoreninjenja ni  družbeno sprejemljiv, kar dokazuje peticija z več kot 24.500 podpisi proti.  

Odstrel nutrij ni nekaj novega, poteka že dolgo in je vsako leto večji. Nutrija ima status divjadi in se  jo lahko lovi brez omejitve. Tudi z živolovkami. Lovcem se ne zdi zanimiva, ni trofeja, z njenim  kožuhom in mesom niso vedeli kaj početi, zato jih je po besedah g. Kastelica, direktorja Javnega  zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, potrebno ustrezno motivirati. Osredotočenost lovskih  organizacij na ekonomske interese vzbuja pomisleke glede njihove predanosti ohranjanju narave.  

Za odločitev o poboju živali, kot so nutrije, so ključni zanesljivi podatki in empirično utemeljeni  dokazi o škodi, ki naj bi jo povzročale. Brez takšnih dokazov, ki jih seveda ni, je odločitev o  poboju nepravična in neetična. Enako velja za številčnost nutrij v Sloveniji. Ker teh podatkov o  številčnosti ni, bi morala biti prednostna naloga izvedba sistema monitoringa, preden se  sprejmejo tako drastični ukrepi. 

Gospod Bradač zatrjuje, da LZS ne potrebuje denarja iz naslova iztrebljanja nutrij, pač pa poziva  državo, naj lovskim družinam vrne neupravičeno odvzeta zemljišča, na katerih so imeli njive in  travnike za prehranjevanje in krmljenje divjadi. LZS in nekateri lastniki zemljišč si že od  osamosvojitve prizadevajo za spremembe zakonodaje, da bi lovske pravice povezali z lastništvom  zemlje. Kjer imajo lovno pravico lastniki zemljišča, si ti predvidoma močneje lastijo vse  prostoživeče živali, zato pa težje sprejemajo omejitve, ki jih postavlja zakonodaja. Leta 2021 so  predlagali zakon o ukinitvi lovišč s posebnim namenom v upravljanju ZGS, kjer so nekatere vrste  živali še zavarovane in se lov ne izvaja intenzivno, vendar je naletel na nasprotovanje nevladnih  organizacij v interesu javnosti. 

Odločitve o odstrelu živali morajo temeljiti na zanesljivih podatkih in empiričnih dokazih o številu  in povzročeni škodi. Brez takih dokazov je odstrel nepravičen in neetičen.  

Resnično smo zaskrbljeni zaradi pomembnega vpliva posameznikov in majhnih interesnih skupin,  ki jih vodijo osebni interesi in ne resnična skrb za državljane in okolje. Brez dvoma interesne  skupine močno lobirajo za uresničitev svojih ciljev ter s prikrivanjem in dezinformacijami  manipulirajo z javnostjo, kar verjetno v veliki meri vpliva na podporo države lovu in lovskemu  turizmu ter botruje slabemu nadzoru nad izvajanjem lova.  

V moderni napredni družbi ni več dvoma, da so živali čuteča bitja in da so prostoživeče živali  pomemben del zdravega ekosistema, a je divjad v Sloveniji še vedno obravnavana le kot sestavni  del gozda. Divjad služi kot vir dohodka lovskim družinam in lovcem, posredno pa tudi državi s prodajo lovske pravice, trofej in mesa.

Društvo za dobrobit živali AniMa

    

 

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content