Še trije obtoženi v zadevi Kavaški klan niso priznali krivde

Še trije obtoženi v zadevi Kavaški klan niso priznali krivde

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so se danes nadaljevali predobravnavni naroki v zadevi Kavaški klan. Obtoženi Elvis Kolenović, Slađan Karimović in Blaž Kadivec krivde niso priznali, njihovi zagovorniki pa so vsi po vrsti zahtevali izločitev različnih dokazov, za katere menijo, da so bili pridobljeni nezakonito.

Tožilstvo Kolenoviću očita, da je kot član hudodelske združbe od neugotovljenega dne leta 2020 skrbel za prevoze in za koordinacijo voznikov kurirjev, ki so prenašali prepovedane droge, ter skrbel za prevzem denarja iz tega naslova. Pri tem je po oceni tožilstva pridobil najmanj 81.200 evrov protipravne premoženjske koristi. Za priznanje krivde je okrožni državni tožilec Jože Levašič Kolenoviću ponudil sedem let in pol zapora in stransko denarno kazen v višini 14.000 evrov.

“Ne priznam nobenih očitkov iz obtožnice,” je bil kratek Kolenović. Njegov odvetnik Mitja Sever pa je sodišču predlagal izločitev več dokazov, za katere ocenjuje, da so bili pridobljeni nezakonito. Med drugim predlaga, da se iz sodnega spisa izločijo dokazi, pridobljeni v hišnih preiskavah, nekatere odredbe o tajnem opazovanju in delovanju, pa tudi izločitev dokazov, pridobljenih preko komunikacije Sky, ki se uporablja za prikrito komuniciranje.

Slednje so slovenski pravosodni organi namreč pridobili v Franciji, Sever pa dvomi, da je bil način pridobitve omenjenih podatkov skladen s slovensko zakonodajo. Kot je izpostavil, so francoski pravosodni organi omenjene dokaze pridobili v skladu s francosko zakonodajo, ki pa je drugačna od slovenske.

Zahtevo za izločitev dokazov, pridobljenih prek komunikacije Sky, je sodišču predlagal tudi odvetnik Blaža Kadivca Miha Šošić. Kot je izpostavil, tožilstvo doslej ni pojasnilo, na kakšen način so se omenjeni dokazi zbirali v Franciji, nakazuje pa se tudi, da je šlo pri njihovem zbiranju za neselektivno masovno zbiranje podatkov, je dodal. “V to komunikacijo je bilo vključenih več kot 70.000 uporabnikov in opozarjamo, da se na tak način ne more neselektivno posegati v pravico do zasebnosti,” je izpostavil Šošić.

Zahteval pa je tudi izločitev vse dokumentacije in izjav, ki jih je v predkazenskem postopku organom pregona predal skesanec Darko Nevzatović. Slednji je imel v slovenski celici Kavaškega klana sprva pomembno vlogo, kasneje pa je postal tajni sodelavec policije v tej zadevi, v čemer pa vidi Šošić konflikt interesov. Kot je izpostavil, tožilstvo doslej ni pojasnilo, ali je Nevzatović s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde in pod kakšnimi pogoji.

“Nekdo, ki je zainteresiran, da dobi čim nižjo sankcijo ali se potencialno izogne kazenskemu pregonu, je v konfliktni situaciji, v kateri želi čim bolj zmanjšati svojo vlogo in po drugi strani povečati ali si celo izmisliti vlogo drugih. Obramba meni, da takšni dokazi ne morejo biti zakoniti,” je med drugim izpostavil Šošić.

Blažu Kadivcu, bratu domnevnega vodje Kavaškega klana Klemena Kadivca, tožilstvo očita, da je od leta 2018 oskrboval člane hudodelske združbe s telefoni Sky in da je bil zadolžen za prenašanje denarja iz naslova trgovanja s prepovedano drogo ter za delitev zaslužka članom hudodelske združbe. Za priznanje krivde tožilstvo za Kadivca predlaga osem let in pol zapora ter denarno kazen v višini 30.000 evrov.

Karimoviću pa tožilstvo med drugim očita, da je kot kurir skrbel za tihotapljenje prepovedane droge v Slovenijo ter za njeno skladiščenje v Ljubljani. Za priznanje mu je tožilstvo ponudilo tri leta in pol zapora in denarno kazen v višini 4000 evrov. Njegov odvetnik Rok Pograjc je danes med drugim predlagal, da se iz sodnega spisa izločijo poročila o tajnem delovanju, ker so bila po njegovi oceni pridobljena nezakonito.

Tožilca Marko Godec in Jože Levašič sta danes v sodni spis sicer vložila obsežno dodatno dokumentacijo v zvezi z dokazi, pridobljenimi iz dokumentacije Sky, ki so jo slovenski pravosodni organi pridobili v Franciji. Z omenjeno dokumentacijo tožilstvo potrjuje, da so dokazi, pridobljeni preko komunikacije Sky, pridobljeni zakonito. Kot je izpostavil tožilec Levašič, so francoski organi pridobili komunikacijo na podlagi zakonitih sodnih odredb.

Predobravnavni narok zoper Kolenovića se danes ni končal. Nadaljeval se bo po novem letu, saj se želi njegov odvetnik seznaniti z obsežno dokumentacijo v zvezi s komunikacijo Sky, ki sta jo danes v sodni spis vložila tožilca.

Po novem letu se bodo nadaljevali tudi predobravnavni naroki za preostale obtožene v zadevi Kavaški klan. Takrat naj bi pred sodnika Tomaža Bromšeta stopil tudi Klemen Kadivec.

Tožilstvo domnevnim članom slovenskega dela Kavaškega klana, ki izvira iz Črne gore, očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo.

Skoraj 500 strani zajetna obtožnica Specializiranega državnega tožilstva domnevne člane slovenskega dela Kavaškega klana bremeni, da so kazniva dejanja storili v hudodelski združbi in v okviru hudodelskega načrta. Od sprva 64 osumljenih se jih je v obtožnici znašlo 24. Od aretacije domnevnih članov slovenske celice Kavaškega klana je minilo že več kot leto in pol, obtožnica pa je bila vložena novembra lani.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content