Slovenska policija si želi slišati, kako smo zadovoljni z njenim delom

Slovenska policija si želi slišati, kako smo zadovoljni z njenim delom

Policija je na spletni strani objavila poziv k sodelovanju v anketi o zadovoljstvu z delom slovenske policije. Kot so zapisali, ugodni statistični podatki niso edini dokaz njihove uspešnosti, pač pa so uspešni toliko, kolikor so z njihovim delom zadovoljni ljudje. Zadnjo raziskavo so opravili v letu 2016, takrat so bile ocene relativno dobre.

Med ključne kazalce kakovosti in učinkovitosti policijskega dela sodijo tudi stališča prebivalcev o delu policije, se zavedajo na policiji. Zato državljanke in državljane vabijo, da do 15. decembra izpolnijo anketni vprašalnik. Javnomnenjske raziskave lahko bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti, kar po mnenju policije krepi partnerski odnos, ki ga imajo z ljudmi.

Zadnjo podobno javnomnenjsko raziskavo je policija opravila pred dvema letoma. Rezultati, objavljeni februarja lani, so pokazali, da je bila večina Slovencev z delom policije zadovoljna. Sodelujoči so ocenili, da dela učinkovito, zaradi prisotnosti policistov pa da se počutijo bolj varno. V večini primerljivih postavk je bilo javno mnenje o policiji boljše kot v raziskavi, izvedeni dve leti pred tem.

Od leta 2014 do leta 2016 se je tako povprečna ocena zadovoljstva dela s policijo povišala s 3,21 na 3,52. Policiji je zaupalo 69,7 odstotka sodelujočih. Večina ljudi je tudi ocenila, da je policija uspešna na vseh temeljnih področjih dela.

Najuspešnejša je bila pri nadzoru državne meje, izvajanju predpisov o tujcih, vključno z delom z migranti, ter pri zagotavljanju javnega reda in miru. Tisti, ki so bili s policisti v stiku, so ocenili, da so ustrezno odzivni, strokovni, spoštujejo človekove pravice.

Slovenijo so sodelujoči v tedanji raziskavi ocenili kot zelo varno državo, saj se je 78,7 odstotka vprašanih v kraju, kjer so živeli, počutilo varno, ogroženih pa se je počutilo osem odstotkov.

Scroll to top
Skip to content