Upravno sodišče: V tem primeru karantenska odločba ni veljavna!

Upravno sodišče: V tem primeru karantenska odločba ni veljavna!

karantenske odločbe na meji s hrvaško
Upravno sodišče je v upravnem sporu odločilo, da morajo biti pri izdaji odločb o karanteni odločilna dejstva navedena že v predlogu za izdajo odločbe, so sporočili z vrhovnega sodišča. Pomanjkljivo obrazložena karantenska odločba tako ne more učinkovati, so poudarili.

Odločitev upravnega sodišča se nanaša na upravni spor zaradi ukrepa odrejene karantene, ki jo je tožniku izdalo ministrstvo za zdravje. Sodišče je tožbi ugodilo, odločbo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek.

Ob tem je sodišče odločilo, da morajo biti pri izdaji odločb o karanteni odločilna dejstva, na podlagi katerih je pozneje izdana, navedena že v predlogu za izdajo odločbe. Če posameznik uveljavlja katero izmed izjem, mora organ dejstva presojati in jih ustrezno obrazložiti, so poudarili.

Na podlagi ustave ima namreč vsakdo pravico, da se prosto giblje in izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. Pri tem se sme ta pravica omejiti z zakonom, če je to potrebno, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni. A mora biti takšen poseg ustrezno obrazložen, in sicer tako, da je razloge, ki so organ vodili pri odločanju, mogoče preveriti in tudi preizkusiti.

Po mnenju upravnega sodišča ima država pravico, da ukrep karantene opredeliti kot pomembnejšega od pravice do svobode gibanja, vendar mora to storiti na predpisan način, z ustrezno obrazložitvijo izdane odločbe ter dejstvi in dokazi. Med izrečenimi ukrepi in javnim interesom pa mora obstajati ustrezna sorazmernost, so dodali.

V konkretni zadevi je sicer sodišče ugotovilo, da ne iz izreka in ne iz obrazložitve izpodbijane odločbe ne izhaja, iz katere države je v Slovenijo vstopil tožnik in iz katerih razlogov mu je bila odrejena karantena. Odločba ne vsebuje obrazložitve glede konkretnega posameznika in je brez zakonskih določil, ki bi stranki omogočile pravico do obrambe, so še ugotovili na upravnem sodišču.

Scroll to top
Skip to content