V bolnišnicah trenutno 100 intenzivnih postelj za bolnike s covidom-19, možnost razširitve na 136 postelj

V bolnišnicah trenutno 100 intenzivnih postelj za bolnike s covidom-19, možnost razširitve na 136 postelj

V slovenskih bolnišnicah je trenutno na razpolago 100 postelj za intenzivno nego bolnikov s covidom-19, po potrebi pa se te zmogljivosti lahko razširijo na 136 postelj, je zapisalo ministrstvo za zdravje v odgovoru na poslansko vprašanje Bojane Muršič.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je imela v ponedeljek na razpolago skupno 88 postelj za zdravljenje bolnikov s covidom-19, od tega 26 postelj za intenzivno terapijo.

Ministrstvo zbira ključne podatke o razpoložljivosti oz. zasedenosti bolnišničnih postelj, ključni medicinski opremi, stanju zalog glede na določen obseg in vrsto zaščitnih sredstev ter druge podatke, povezane s covidom-19. Vse spremembe na področju posteljnih kapacitet bolnišnice sproti sporočajo v posebno aplikacijo za poročanje ministrstvu.

V načrtu dejavnosti ob epidemiji nalezljive bolezni je ministrstvo opredelilo najpomembnejše organizacijske ukrepe in naloge, ki se nanašajo tudi na posteljne kapacitete.

Tako bodo morale bolnišnice spremeniti namembnost prostorov, če bodo morale povečati posteljne zmogljivosti. Prav tako je predvideno zagotavljanje dodatnih posteljnih zmogljivosti zunaj zdravstvenih ustanov, denimo v dijaški ali študentskih domovih, zdraviliščih, hotelih, športnih dvoranah itd.

Ministrstvo je zadolženo za sprotno nadgradnjo načrtovanja zmogljivosti in povezovanja bolnišnic v različnih fazah pandemije.

Ob tem so pojasnili načrtovana vlaganja v UKC Ljubljana, ki so povezana z oskrbo bolnikov s covidom-19. Ministrstvo bo do leta 2025 izvedlo najbolj nujne investicije za ureditev optimalnih prostorskih zmožnosti in zagotovitev opreme za učinkovito obravnavo nalezljivih bolezni in njihovo spremljanje.

Siva cona za potrebe obvladovanja covida-19 je bila za UKC Ljubljana marca vzpostavljena v drugem nadstropju diagnostično-terapevtskega servisa in pritličju urgentnega kirurškega bloka. Zaradi tega pa so se določeni programi za čas epidemije začasno zaustavili oz. se niso mogli izvajati.

Zato nameravajo vzpostaviti sivo cono v že več kot desetletje praznih prostorih Zavoda za varstvo pri delu, temu je julija dal soglasje tudi svet UKC Ljubljana. Objekt so v letu 2008 statično sanirali, medtem ko obnova ni bila dokončana. Tako je predvidena urgentna in takojšnja prenova pritličja, celovita sanacija strehe, sanacija poškodb in plesni tretjega in četrtega nadstropja in ureditev in povezave energetskih virov energije, v naslednji fazi pa je predvidena tudi prenova prvega in drugega nadstropja DTS v obsegu 2043 kvadratnih metrov, s čimer bi dobili dodatnih 42 postelj, ter novo posteljno dvigalo s prizidkom povezave etaž do hospitala.

UKC Ljubljana je, upoštevajoč sklep sveta zavoda in veljavno zakonodajo, pridobil ponudbe projektantov za izvedbo projektne dokumentacije za 1. fazo izvedbe sive cone v pritličju objekta, vrednost naročila je bila 39.950 evrov brez DDV.

Projektantska vrednost investicije za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v pritličju v objektu Zavoda za varstvo pri delu je ocenjena na skoraj milijon evrov brez DDV. Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil. Z izvedbo ureditve sive cone v pritličju se predvideva 11 dodatnih postelj. Predviden rok za izvedbo del je 70 dni od podpisa od pogodbe.

Ob tem na ministrstvu navajajo, da je UKC Ljubljana pripravil načrt scenarijev v primeru porasta števila bolnikov s covidom-19. V prvi fazi je v prostore bolnišnice Petra Držaja v Šiški predvidena selitev bolnikov z infekcijske klinike, ki nimajo covida-19, v peti fazi pa tudi za bolnike s covidom-19.

Scroll to top
Skip to content