V petih slovenskih bolnišnicah bodo jeseni pozorno nadzirali delo zdravnikov

V petih slovenskih bolnišnicah bodo jeseni pozorno nadzirali delo zdravnikov

Ministrstvo za zdravje septembra v petih bolnišnicah začenja s poskusnim merjenjem obsega dela zdravnikov. V bolnišnicah v Murski Soboti, Trbovljah, Celju, na Jesenicah in Golniku bodo tako v praksi preizkusili standarde in normative, ki jih že nekaj let predlagajo v zdravniškem sindikatu Fides.

Kot je v torek po koncu pogajanj z zdravniškimi sindikati pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Nina Pirnat, bodo v petih bolnišnicah načrtno merili, koliko časa zdravnik preživi v ambulanti, koliko na oddelku, koliko časa nameni znanstveno-raziskovalnemu delu, mentorstvu in vodenju.

“Konkretno bomo po posameznem delovnem času pogledali, koliko storitev posamezen zdravnik opravi v okviru bolnišničnega dela, v ambulanti, nato pa jih med sabo primerjali po strokah, dejavnostih in med bolnišnicami,” je pojasnila Pirnatova.

V zdravniškem sindikatu Fides že leta zahtevajo, da bi standarde in normative zdravniškega dela, ki so jih pripravili znotraj stroke in objavili v t. i. modri knjigi, politika sprejela kot normo.

Ministrstvo jim je sicer deloma prisluhnilo, a bi standarde in normative pri načrtovanju potrebnih kadrov v zdravstvenih ustanovah vključili skupaj z obračunskim modelom ZZZS ter s strateškimi vladnimi dokumenti razvoja zdravstvenega varstva.

S tem predlogom pa se v zdravniškem sindikatu ne strinjajo. Predsednik sindikata Konrad Kuštrin je namreč ocenil, da v kolikor se bodo njihovi standardi in normativi vezali na obračunske modele ZZZS, “se bo njihova kakovost bistveno spremenila. To bi bilo prepuščeno direktorjem, ki bi bili prepuščeni situaciji, ko ne bi vedeli, kaj narediti. In naredili bi verjetno to, da ne bi naredili nič,” je dejal Kuštrin. Dodal pa je, da je to še stvar pogajanj.

Scroll to top
Skip to content