Za posodobitve namakalnih sistemov na voljo pet milijonov evrov

Za posodobitve namakalnih sistemov na voljo pet milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo prvi javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je namenjenih pet milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpis dopolnjuje nedavno razpisanih sedem milijonov evrov za gradnjo namakalnih sistemov.

Cilj tokratnega razpisa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih, so poudarili na kmetijskem ministrstvu.

Skupni obseg razpisanih sredstev iz državnega proračuna in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je pet milijonov evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz programa razvoja podeželja 2014-2020.

Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom. Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Upravičeni stroški so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov, vključno z ureditvijo vodnega vira, medtem ko strošek menjave namakalne opreme ni upravičen strošek.

Namakalni sistem mora po posodobitvi izkazovati potencialni prihranek vode v višini najmanj 15 odstotkov glede na stanje pred posodobitvijo namakalnega sistema.

Kot poudarjajo na ministrstvu, s stopnjo podpore, ki dosega 100 odstotkov upravičenih stroškov, dajejo jasen signal potencialnim vlagateljem, naj čim več vlagajo v namakalne sisteme, saj se z njihovo tehnološko posodobitvijo podaljšuje življenjska doba že namakalnih sistemov, ob enem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva.

Rok za oddajo vlog je od 7. maja do 31. avgusta, razpis pa dopolnjuje nedavno objavljenega za gradnjo namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom, na katerem je na voljo sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Kmetijski minister Dejan Židan je že ob objavi prvega razpisa poudaril, da so vlaganja v namakalne sisteme ključna za stabilno pridelavo kakovostnih pridelkov in povečanje samooskrbe v Sloveniji. S tokratnim razpisom pa država po njegovih besedah obenem ščiti vodne zaloge in modernizira slovensko kmetijstvo.

Scroll to top
Skip to content