Za prekvalifikacije ogroženih delavcev v Podravju namenili milijon evrov

Za prekvalifikacije ogroženih delavcev v Podravju namenili milijon evrov

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila projekt upravljanja in razvoja zaposlenih v Podravju, ki jim grozi izguba zaposlitve. Kot so sporočili iz omenjene vladne službe, je projekt z naslovom Štartaj kariero s potencialom! vreden milijon evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 800.000 evrov.

Država želi s tem projektom zaposlenim v Podravja, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb delodajalca, zagotoviti sistematično načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere.

V okviru projekta bodo zaposlenim pomagali s celovito podporo v informiranju, motiviranju in usposabljanju za lažje ter učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oziroma za iskanje novih zaposlitvenih možnosti na trgu dela.

Kot še pojasnjujejo v vladni službi, bodo aktivnosti usmerjene v preprečevanje prehajanja ljudi z ogroženimi zaposlitvami v registrirano brezposelnost, informiranje in motiviranje ter krepitev proaktivnega pristopa k načrtovanju in razvoju nadaljnje kariere v skladu s potrebami zaposlitve.

Ob tem bodo tistim, ki se bodo znašli v negotovosti glede zaposlitve, pomagali pri oblikovanju individualnih kariernih načrtov, razvijanju veščin in tehnik za učinkovito obvladovanje in upravljanje s spremembami na trgu dela, izboljšanju splošnih in delovno specifičnih poklicnih kompetenc ter krepitvi zaposljivosti in povezovanju z delodajalci.

Scroll to top
Skip to content