Zaostritev ukrepov! Ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo, vsi šolarji od 7. razreda dalje z maskami ves čas pouka

Zaostritev ukrepov! Ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo, vsi šolarji od 7. razreda dalje z maskami ves čas pouka

jelko kacin
Vlada je odločila, da bo od konca tedna obvezno nositi maske na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi. Učenci od 7. razreda naprej bodo morali nositi maske tudi med poukom, prav tako vzgojitelji v vrtcih in vsi učitelji. Ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo, čas obratovanja gostinskih lokalov se bo omejil.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je na novinarski konferenci po današnji seji vlade povedal, da bodo ta konec tedna, v noči iz petka na soboto, začele veljati spremembe glede nošenja zaščitnih mask. To bo obvezno tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so denimo tržnice in mestna jedra.

Nošenje mask pa bo po novem ves čas pouka obvezno za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente. Tudi vzgojitelji v vrtcih in učitelji v razredih vseh stopenj bodo morali nositi maske. “Epidemiološka ocena v tem trenutku je taka, da lahko ta ukrep veliko pripomore k temu, da bi šole lahko še naprej delovale brez posebnih motenj,” je dejal Kacin.

Po 22. uri lokali zaprti

Prihodnji teden bo v veljavo stopila tudi odločitev o spremenjenem obratovanju lokalov. Čas obratovanja gostinskih lokalov se bo omejil, predvidoma na termin med 6. in 22 uro.

Vlada je danes tudi sklenila, da bo treba ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Po Kacinovih navedbah s tem ukrepom delodajalec zaščiti delovni kolektiv pred okužbo, ni pa še znano, kdaj bo ta ukrep stopil v veljavo. Kot je pojasnil, bodo vsi s povišano temperaturo napoteni na bolniško. Ob tem je napovedal, da bo pristojno ministrstvo pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnika.

Za primer nadaljnjega povečevanja števila okužb vlada po Kacinovih besedah pripravlja tudi ukrepe, povezane z delovanjem mestnega in medkrajevnega javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov, katerih cilj bo zaščita najbolj ranljivega dela populacije. Kot je pojasnil, denimo ministrstvo za infrastrukturo pripravlja uveljavitev določbe, ki bo v določenem časovnem terminu omogočila prednostne prevoze ogroženim skupinam. Na vprašanje, kdaj bo to začelo veljati, je odgovoril, da se bo to zgodilo takrat, ko bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ocenil, da po dosedanjem sistemu prevoz ni več varen.

Spet bi prepovedali zbiranje ljudi na javnih krajih

V pripravi so tudi ukrepi, povezani z dodatnimi omejitvami zbiranja v smeri zmanjšanja števila oseb. Razmišljajo, da bi največje število oseb zmanjšali z deset na manj, najbolj realno je zmanjšanje na šest, kar nekatere države že uveljavljajo, je pojasnil Kacin. Dodal je, da časovnice za ta ukrep še ni.

Napovedal je, da bodo prihodnji teden razširjene tudi bolnišnične kapacitete, in sicer za najmanj 50 postelj za bolnike s covidom-19 na eni lokaciji. Po njegovih besedah potekajo priprave za selitev na lokacijo Bolnišnice Petra Držaja.

Vlada se po Kacinovih besedah zaveda, da je za upočasnitev širjenja novega koronavirusa nujno zmanjšati število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic za življenje in delo. Na današnji seji je vlada tako sprejela tudi več priporočil. Med njimi je priporočilo o delu od doma in o uvedbi sistema kolobarjenja, če to omogoča delovni proces.

Vlada je pozivala predstojnike institucij in organizacij, upravljavce stavb in organizatorje dogodkov, da v okviru svojih pristojnosti odgovorno poskrbijo za upoštevanje priporočil. Lastniki in vodstva podjetij pa naj od strokovnjakov za medicino dela pridobijo oziroma dopolnijo oceno tveganja širitve koronavirusa v podjetju ter pravočasno uvedejo vse svetovane preventivne ukrepe.

Dogodki brez pogostitev

Prav tako vlada pričakuje, da se vse javne prireditve izvedejo brez pogostitev, saj se v praksi kaže, da se na uradnem delu udeleženci držijo omejitev, na neuradnem delu pa se razdalje ne spoštuje. Vlada tudi predlaga, naj sami omejimo vse nenujne stike ter da svoje obiske v trgovinah in drugih javnih prostorih načrtujemo čim bolj racionalno.

Kacin je pozval tudi, naj se ljudje pri praznovanju obletnic držijo priporočil NIJZ oziroma praznovanja zamejijo na čim manjše število udeležencev, če je le mogoče, pa praznovanja preložijo.

Vlada po njegovih navedbah pripravlja tudi spremembe pri vstopu v državo v primeru nadaljnjega zaostrovanja razmer v sosednjih in drugih državah. Prav tako vnaprej pripravlja ukrepe, ki bi se izvajali po morebitnem dogovoru držav članic EU o gibanju znotraj EU. Dogovor o pogojih za prehajanje notranjih meja naj bi EU dosegla sredi prihodnjega tedna, po predlogu Evropske komisije bi se karantena nadomestila s testiranjem, je dejal Kacin. Pojasnil je, da je vlada sprejela sklep, da je treba do takrat uveljaviti vse pogoje za implementacijo teh testiranj kot mehanizma za prehajanje meja znotraj EU. V primeru sklenitve dogovora bi bilo mogoče vsaj dele tega dogovora uporabiti tudi za t. i. tretje države.

Scroll to top
Skip to content