Zgodovinar Granda: Uvajanje drugega učnega jezika v univerzitetni prostor je nekaj grozljivega

Zgodovinar Granda: Uvajanje drugega učnega jezika v univerzitetni prostor je nekaj grozljivega

Novela zakona o visokem šolstvu uvaja tuji jezik- angleščino kot učni jezik na slovenskih državnih univerzah. Številni slavisti in profesorji so se temu uprli in sprožili peticijo, s katero opozarjajo, “da členi, ki obravnavajo učni jezik, zanemarjajo nujnost kontinuiranega razvijanja večfunkcijskosti slovenščine, ki pa je osnovni pogoj za njen nemoten celovit nadaljnji razvoj.” Nov zakon o

Novela zakona o visokem šolstvu uvaja tuji jezik- angleščino kot učni jezik na slovenskih državnih univerzah. Številni slavisti in profesorji so se temu uprli in sprožili peticijo, s katero opozarjajo, “da členi, ki obravnavajo učni jezik, zanemarjajo nujnost kontinuiranega razvijanja večfunkcijskosti slovenščine, ki pa je osnovni pogoj za njen nemoten celovit nadaljnji razvoj.” Nov zakon o

Scroll to top
Skip to content