Kranjska občina odklonila gostovanje cirkusa z živalmi

Kranjska občina odklonila gostovanje cirkusa z živalmi

Mestna občina Kranj odklanja gostovanje cirkusa z živalmi, ki potuje po slovenskih mestih in naj bi se na območju Kranja mudil prihodnji teden. Občina sicer nima pristojnosti vplivanja na vsebine, ki se izvajajo na zasebnih zemljiščih, zato je župan le pozval stečajno upraviteljico zemljišča, kjer naj bi cirkus gostoval, k ponovnem premisleku.

Občani so mestno upravo seznanili z informacijami o obsodbah lastnika gostujočega italijanskega cirkusa zaradi mučenja živali. Na problematiko cirkusa že dlje časa opozarja Zavod PIT za pomoč, pravice in zaščito živali. Protesti proti cirkusu so potekali že Mariboru, kjer je gostoval pred tem, v teh dneh pa se mudi v Škofji Loki, kjer se prav tak obetajo protesti.

“Prav je in moramo se opredeliti do vsebin, ki imajo lahko negativne vzgojne učinke in najmanjšo možnost, da so nehumane do živali, kljub temu, da pravne podlage za njihovo omejitev kot lokalna samouprava nimamo,” je izpostavil kranjski župan Boštjan Trilar, ki je tako izrazil svoje stališče glede izvajanja tovrstnih vsebin na območju kranjske občine.

Stečajno upraviteljico zemljišča, kjer naj bi cirkus gostoval, župan poziva, da se seznani z vsemi podrobnostmi dogodka na zemljišču v njenem upravljanju. Prav tako predlaga ponoven razmislek tudi o posredni podpori vsebinam cirkuškega programa, načinu izvedbe ter o samem organizatorju dogodka.

Predstavil je tudi svoje osebno stališče, ki je zelo blizu stališču zaščitnikov živali, in sicer, da je vprašanje, ali je dopustno ponujati vsebine, v katerih nastopajo živali zgolj za zabavo ljudi, vprašanje stopnje razvitosti določene družbe, njene etične osnove in spoštljivosti do vseh živih bitij. “Sam zavračam tovrstno zabavo,” je izpostavil.

Kot so sporočili z Mestne občine Kranj, na občinskih javnih zemljiščih kot lastniki ne dovolijo in tudi naprej ne bodo omogočali najema za cirkuške predstave, v katerih z namenom zabave ljudi nastopajo živali v ujetništvu. Prav tako ne želijo sodelovati pri promociji tovrstnih prireditev.

S stališčem do promocije tovrstnih vsebin je občina seznanila tudi Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki vsem organizatorjem dogodkov omogoča brezplačno promocijo dogodka na spletnih straneh. Prav tako je k resnemu pomisleku o sodelovanju pozvala tudi vse koncesionarje, ki izvajajo oglaševanje na javnih površinah.

Kot so poudarili na občini, se zavedajo, da občina nima pristojnosti vplivanja na vsebine, ki se izvajajo na zasebnih zemljiščih, četudi so na njenem območju. Prav tako nima vpliva na samo izvedbo dogodka, kot tudi ne vzvodov za preverjanje ustreznosti izvedbe.

Scroll to top
Skip to content