Predlog pravilnika o obdavčitvi donirane hrane pripravljen

Predlog pravilnika o obdavčitvi donirane hrane pripravljen

Na podlagi novele zakona o kmetijstvu, ki med drugim ureja ugodnejšo davčno obravnavo za donirano hrano, so na finančnem ministrstvu pripravili ustrezne spremembe pravilnika o izvajanju zakona o DDV. Donirana hrana bo deležna davčno ugodnejše obravnave, rešitev pa bo administrativno prijazna. Predlog je v javni obravnavi.

DZ je novelo zakona o kmetijstvu sprejel konec maja. Z namenom prispevanja k zmanjšanju količin odpadne hrane in izgube hrane vzdolž celotne prehranske verige so vanj zapisali, da bo donator hrane, ki bo izpolnjeval pogoje, oproščen davka na dodano vrednost (DDV).

Na tej podlagi so na finančnem ministrstvu pripravili predlog sprememb pravilnika, ki je do 31. julija v javni obravnavi.

Predlog prinaša možnost prilagoditve davčne osnove (lastne cene) za donirano hrano, in sicer tako, da se bo njena vrednost štela za enako nič. To pomeni bistveno administrativno in finančno razbremenitev za zavezance, ki bodo ohranili pravico do odbitka DDV od nabav donirane hrane, za donirano hrano pa davka ne bodo obračunali, so sporočili s finančnega ministrstva.

Hkrati je predvidena tudi omejitev vrednosti donirane hrane, za katero bo veljala ugodnejša davčna obravnava, in sicer do višine enega odstotka prihodkov za preteklo poslovno leto oz. pri novoustanovljenih podjetjih do enega odstotka pričakovanih prihodkov v tekočem poslovnem letu.

Predlog spremembe pravilnika prinaša tudi poenostavitev pavšalne ureditve za kmete, in sicer glede veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila. Ta bi po novem veljal do preklica davčnega organa in ne več do izteka koledarskega leta.

Poenostavlja se tudi postopek odobritve dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, kjer davčni organ na podlagi podatkov iz odmere dohodnine preveri le izpolnjevanje pogoja opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za davčne namene ter pogoja, da se dohodek za tako dejavnost kmečkega gospodinjstva ugotavlja na podlagi pavšalne davčne osnove. Preverja se torej le, ali katastrski dohodek kmečkega gospodinjstva znaša vsaj 200 evrov in je hkrati manjši od 7500 evrov.

Dodatno so spremenjeni pogoji za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, ki niso več vezani na velikost kmetijskih zemljišč oz. število čebeljih panjev. Po novem bi tako zadostovalo, da imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi predpisana zemljišča oz. čebelje panje. Pri odobritvi dovoljenja se pogoja uporabe predpisanih zemljišč in panjev ne bi več preverjala, bi pa davčni organ izpolnjevanje tega pogoja lahko preveril v konkretnih postopkih. Pri tem bi podatke o zemljiščih in panjih v uporabi črpal iz uradnih evidenc.

Najbolj brano

Scroll to top
Skip to content