Štiri sirske družine iz programa trajne preselitve iz Turčije prispele v Slovenijo

Štiri sirske družine iz programa trajne preselitve iz Turčije prispele v Slovenijo

V okviru projekta trajne preselitve je v Slovenijo danes prispela prva skupina 21 sirskih beguncev iz Turčije. Gre za štiri družine, ki prihajajo z vojnih območij v Siriji, nastanili pa jih bodo v Mariboru.

Vse štiri družine bodo živele v Mariboru, ena v integracijski hiši, tri pa v stanovanjih, s katerimi upravlja urad za oskrbo in integracijo migrantov.

Vsi imajo že priznano mednarodno zaščito, v naslednjih mesecih pa se morajo pripraviti na samostojno življenje v Sloveniji. Pri tem jim bo med drugim v pomoč orientacijski program, ki je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja. Po končanem orientacijskem programu bodo vključeni v programe pomoči pri vključevanju.

Otroci se bodo vključili v vrtce in šole, odrasli pa so izrazili željo, da bi se čim prej zaposlili, zato bodo dobili tudi svetovalca za zaposlitev. Po podatkih urada gre sicer za precej izobražene posameznike.

Osebe z mednarodno zaščito so upravičene do prebivanja v Sloveniji, denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, zaposlitve in dela, pomoči pri integraciji, pridobitve informacij o pravicah in dolžnostih ter izobraževanja.

Preselitev je način pomoči državam in osebam pod okriljem Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR). Trajna preselitev pomeni transfer razseljene osebe, ki potrebuje mednarodno zaščito, iz tretje države v državo članico z namenom podelitve pravice do prebivanja in vseh drugih pravic, primerljivih s tistimi, ki jih imajo osebe s priznano mednarodno zaščito.

Slovenska vlada je marca 2016 sprejela načrt izvedbe preselitve 20 oseb iz tretjih držav, avgusta 2016 pa še dodaten sklep, da se na podlagi kvote iz Turčije sprejme 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca.

Ministrstvo za notranje zadeve je nato maja letos skupaj z uslužbenci policije in Urada za oskrbo in integracijo migrantov opravil izbirno misijo v Turčiji, v okviru katere so s potencialnimi kandidati opravili razgovore. Preverili so pogoje za trajno preselitev v Slovenijo ter ugotovili, da pogoje izpolnjuje 40 kandidatov.

V okviru projekta je predvideno, da naj bi bila druga skupina 19 beguncev v Slovenijo preseljena jeseni.

Scroll to top
Skip to content