Smo obiskovalci Križank v nevarnosti?

Smo obiskovalci Križank v nevarnosti?

Pomična streha sprožila vprašanje glede varnosti celotnih Križank.

Letno gledališče Križanke po končani prenovi odra ostaja brez strehe in tudi ni jasno, kdaj bo novo pomično streho dobilo. Zapletu je botrovalo poročilo Zavoda za gradbeništvo Slovenije, po katerem bi predvidena namestitev strehe ogrozila poslopje Križank. Pri Festivalu Ljubljana trdijo, da z omenjenim poročilom niso bili seznanjeni.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport javnemu zavodu Festival Ljubljana avgusta ni izdalo soglasja za ponovno namestitev platnene pomične strehe nad letnim gledališčem Križanke, vpeto na strešno konstrukcijo šole, saj bi s tem ogrozilo statiko stavbe.

Festival Ljubljana je nato minuli četrtek gradbeni, geodetski in stanovanjski inšpekciji inšpektorata za okolje in prostor podal prijavo, v kateri je predlagal, da se prepove uporabo stavbe v Križankah, v kateri deluje Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF). Prijavo je podal na podlagi že omenjenega poročila, ki ga je maja lani pripravili na Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Na ministrstvu so za STA povedali, da je šola naročila statično presojo celotnega objekta in pridobila poročilo ZAG, ker se je želela prepričati o varnosti in stanju šole po tem, ko se je aprila 2016 zaradi snežne ujme porušila platnena streha nad avditorijem Križank, ter ob sočasni nameri festivala, da se platneno streho povrne v prvotno stanje.

Ravnatelj SŠOF Gregor Markelj pa je za STA povedal, da je festival preveril le ostrešje na podlagi poročila Gradbenega inštituta ZRMK, narejenega konec avgusta 2016, ki je seveda novejše, saj je bilo večkrat prenovljeno in je zato neproblematično. Izkazalo se je, da strehe ni varno vpenjati v ostrešje šole in ministrstvo zato ni izdalo soglasja festivalu.

Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darka Brleka je na novinarski konferenci v ponedeljek zatrdil, da Festival Ljubljana s prijavo inšpekciji nikakor ni želel škoditi šolskemu ministrstvu. “Ravno nasprotno, skupaj z Mestno občino Ljubljana želimo pri nastalem problemu pomagati,” je poudaril.

Na vprašanje, zakaj projektanti pri načrtovanju nove pomične strehe niso upoštevali poročila ZAG iz maja 2017 pa Brlek odgovarja: “Enostavno zato, ker ga nismo imeli.” Dodal je: “Imela sta ga ravnatelj SŠOF Gregor Markelj in šolsko ministrstvo, mi pa z njim nismo bili seznanjeni. Z njim so nas seznanili na sestanku 5. marca, torej leto dni pozneje, ko smo že zdavnaj začeli z gradnjo.”

Ker so najmanj trije uradniki šolskega ministrstva in ravnatelj SŠOF skoraj leto dni vedeli za omenjeno poročilo in niso ukrepali, bodo, kot je napovedal Brlek, “sprožili ustrezne zgodbe preko svoje odvetniške pisarne na ustreznih organih, prav tako zaradi povzročanja splošne nevarnosti”, sprožili pa bodo tudi odškodninsko tožbo.

Na ministrstvu so ob tem za STA zapisali: “Odgovorni projektant je dolžan preveriti stanje objekta pred dodatno obremenitvijo, še zlasti objekta take starosti. Ker so preverjali le statiko ostrešja, je bila šola primorana investirati v realnejši vpogled v stanje stavbe, zato je študijo naročila ZAG … Festival je bil s študijo seznanjen z namenom, da se jim pojasni, zakaj vpetje strehe v stavbo šole ni več mogoče.”

Brlek je k temu dodal, da si sicer Festival Ljubljana že 25 let prizadeva, da bi se SŠOF preselila na drugo lokacijo. Sedaj razmišljajo o različnih možnostih. Vendar bo, tudi če bodo novo pomično streho fiksirali v tla, obnova poslopja Križank še vedno potrebna.

Osnovno vprašanje po Brlekovih besedah ostaja: ali so Križanke dovolj varne, da v njih poteka pouk. Na ministrstvu so povedali, da je varnost objekta primerljiva z varnostjo objektov v starem mestnem jedru in z varnostjo marsikaterega novejšega objekta.

Ravnatelj SŠOF je povedal, da so izvedli večino ukrepov, ki jih je priporočal zavod. Najbolj pomemben je po njegovih besedah ta, da ni več pomične strehe. O tem, če je šola varna, pa lahko po njegovih besedah presoja stroka.

Ker šola upravlja z večino prostorov v Križankah, je po njegovih besedah morda na mestu razmislek, da tu tudi ostanejo in da se stavba celovito prenovi, festival pa preseli v primernejše okolje, kjer bodo prireditve lahko nemoteno izvajali tudi ob slabem vremenu.

Na ministrstvu ob tem dodajajo, da je reševanje prostorske problematike SŠOF prioriteta ministrstva.

Scroll to top
Skip to content