Začenja se ureditev dostopnih cest do trase drugega tira

Začenja se ureditev dostopnih cest do trase drugega tira

Potem ko je vlada v četrtek potrdila investicijski program za gradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper, je s tem dala tudi zeleno luč za začetek gradnje dostopnih cest do trase. Projektna družba 2TDK je tako izbrana izvajalca danes vpeljala v delo.

Direkcija za infrastrukturo je pogodbo o gradnji dostopnih cest za drugi tir že decembra 2017 podpisala s Kolektorjem CPG in sarajevskim Euroasfaltom, ki sta na razpisu kandidirala s 14,48 milijona evrov vredno ponudbo.

V skladu s pogodbo mora izvajalec v roku 21 dni po uvedbi v delo naročniku predati v pregled in potrditev terminski in finančni načrt vseh del ter generalni tehnološki elaborat. Ko so vsi potrjeni, se lahko začne z gradbenimi deli in kot so sporočili iz 2TDK, začetek gradnje cest za dostop do trase drugega tira pričakujejo februarja.

Izgradnja dostopnih cest je nujen pogoj za začetek gradnje novega tira med Divačo in Koprom. Predvidena trasa med drugim poteka prek Kraškega roba, ki ga bo prečkala z več predori, večina portalov predorov pa bo v strmih, ozkih in težko dostopnih grapah na redko poseljenem območju s slabo lokalno cestno infrastrukturo.

Ceste bodo asfaltne in morajo biti tako zgrajene do začetka izvajanja del pri gradnji predorov in večjih premostitvenih objektov. V času gradnje železnice se bodo uporabljale za dostop do gradbišč predorov, viaduktov, mostov ter trase samega tira, po izgradnji drugega tira pa bodo ustrezno urejene in bodo namenjene dostopu do portalov predorov in vodohranov za potrebe vzdrževanja, v primeru nesreče na drugem tiru bodo intervencijske poti za potrebe reševanja iz predorov, obenem pa bodo namenjene lokalnemu prebivalstvu za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih bo drugi tir prekinil.

Že od decembra sicer v okviru priprav na gradnjo na trasi na sedmih lokacijah potekajo arheološka izkopavanja, ki naj bi bila končana spomladi. Arheologi raziskujejo rimskodobne arheološke ostaline. Pri predhodnih raziskavah so namreč odkrili drobne arheološke najdbe, lončenino, kot tudi rimskodobni gradbeni material.

Scroll to top
Skip to content