Slovenijo januarja letos obiskalo manj turistov kot januarja lani

Slovenijo januarja letos obiskalo manj turistov kot januarja lani

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so januarja našteli 265.153 turistov, ki so opravili 758.425 prenočitev - to na letni ravni predstavlja 5,5- oz. 2,1-odstotni padec. Približno 65 odstotkov vseh nočitev so ustvarili tuji turisti, največ turisti iz Hrvaške, je danes objavil statistični urad.

Januarja so našteli 89.598 domačih gostov ali 9,8 odstotka manj kot pred letom dni, medtem ko je bilo tujih turistov 175.555, kar je 3,1-odstotni padec.

Med tujimi jih je bilo največ iz Hrvaške (37.710 ali 0,3 odstotka manj), Italije (36.554 ali 10,6 odstotka manj), Avstrije (14.735 ali 2,7 odstotka manj), Srbije (10.179 ali 0,8 odstotka več) in BiH (7011 ali 3,2 odstotka več).

Domači gosti so ustvarili 266.496 prenočitev ali 8,8 odstotka manj, tuji pa 491.929 prenočitev, kar je dva odstotka več.

Ključni turistični trgi, od koder so bili turisti, ki so januarja ustvarili največ prenočitev, so bili Hrvaška (24 odstotkov ali skoraj 116.964 prenočitev), Italija (19 odstotkov ali 91.829 prenočitev), Avstrija (osem odstotkov ali 38.735 prenočitev), Srbija (šest odstotkov ali 29.045 prenočitev) in BiH (štiri odstotke ali 21.760 prenočitev).

Na letni ravni se je povečalo število prenočitev turistov iz Hrvaške (+2,6 odstotka), medtem ko so turisti iz Srbije in Avstrije ustvarili skoraj enako število prenočitev, manj nočitev pa je bilo s strani turistov iz Rusije (-4 odstotke), BiH (-3,5 odstotka) in Italije (-6,5 odstotka).

Od vseh prenočitev jih je bilo največ ustvarjenih v zdraviliških občinah (33 odstotkov ali 247.612 nočitev), sledile so gorske občine (31 odstotkov ali 235.176 nočitev), občina Ljubljana (12 odstotkov ali 93.427 nočitev) in obmorske občine (osem odstotkov ali 62.384 nočitev). Na letni ravni se je število prenočitev povečalo v Ljubljani (+7 odstotkov), v gorskih občinah je bilo približno enako, manj jih je bilo v zdraviliških in obmorskih občinah (-7 oz. -15 odstotkov).

Od vseh turističnih prenočitev jih je bilo največ, 477.141, ustvarjenih v hotelih in podobnih obratih, sledijo drugi nastanitveni obrati (258.583) in kampi (22.701). Na letni ravni se je število nočitev v hotelih zmanjšalo za 8,9 odstotka, medtem ko se je v kampih zvišalo za 18 odstotkov in drugih nastanitvenih obratih za 11,8 odstotka.

Scroll to top
Skip to content