Stanovanjski sklad napovedal odkupe stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad napovedal odkupe stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Republiški stanovanjski sklad je v današnjem uradnem listu objavil javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Poraba sredstev programa v višini 15 milijonov evrov, ki jih bo sklad zagotovil iz lastnih virov, je predvidena do konca leta 2023.

Stanovanjski sklad RS je povabil fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč, primernih za gradnjo stanovanjskih stavb, na območju celotne Slovenije. Program bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do konca leta 2023.

Sklad je opredelil, katera stanovanja, ki jih bo nato oddajal v najem, so primerna za odkup. Odkupoval jih bo tam, kjer obstaja povpraševanje fizičnih oseb po cenovno dostopnih stanovanjih in interes za najem. Kot primerne mikrolokacije bo štel zlasti tiste, ki imajo dobro prometno povezavo ter so v bližini osnovne družbene infrastrukture in oskrbne dejavnosti.

Cena brez DDV na kvadratni meter stanovanjske površine “ob primerni energijski učinkovitosti ter gradbenimi in tehničnimi lastnostmi” ne bo mogla preseči v Ljubljani 1850 evrov, v Kopru 1700 evrov, v ostalih mestnih občinah 1500 evrov in v ostalih občinah 1380 evrov, so navedli.

Sklad pričakuje zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj ali zemljišč, pri katerih bodo imele prednost ponudbe komunalno in prometno urejenih zemljišč, na predpisanem obrazcu, vključno s priloženo vso potrebno in zahtevano dokumentacijo. Sklad bo odločitev sprejel predvidoma v roku 30 dni od dne popolnosti ponudbe.

Scroll to top
Skip to content