Izteka se rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za lani

Izteka se rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za lani

Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine, ki do 15. julija letos na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli lani z dohodnino obdavčene dohodke, imajo čas za vložitev napovedi za odmero dohodnine do vključno ponedeljka. Napoved vložijo na finančnem uradu, na katerem so v času vložitve vpisani v davčni register.

Davčni organ za zavezanca za vložitev napovedi za odmero dohodnine sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc, in podatkov, ki so jih Finančni upravi RS (Furs) do 5. februarja letos posredovali izplačevalci in zavezanci.

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. julija na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel lani z dohodnino obdavčene dohodke, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. avgusta letos; ne glede na višino prejetega dohodka, so sporočili s Fursa.

Obrazec napovedi za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na Fursovih spletnih straneh.

Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo davčne številke in gesla) poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki ali prek mobilne aplikacije eDavki.

Scroll to top
Skip to content