Državni proračun v sedmih mesecih pridelal 2,2 milijarde evrov primanjkljaja

Državni proračun v sedmih mesecih pridelal 2,2 milijarde evrov primanjkljaja

Državni proračun je v prvih sedmih mesecih letos izkazal primanjkljaj v višini 2,2, milijarde evrov. Prihodki so znašali 5,1 milijarde evrov oz. 12,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, dinamika njihovega upadanja pa se je nekoliko upočasnila. Odhodki so znašali 7,3 milijarde evrov oz. 25,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Proračunski prihodki so bili od primerljivih lanskih nižji predvsem zaradi padca davčnih prihodkov v času epidemije covida-19. Ti so skupaj znašali 4,2 milijarde evrov in so bili za 15,1 odstotka nižji, so danes sporočili z ministrstva za finance.

Dohodnina je bila v sedmih mesecih od primerljive lanske nižja za 16,4 odstotka in je znašala 554,1 milijona evrov. Padec je predvsem posledica ukrepov vlade, ki je davčne zavezance po razglasitvi epidemije oprostila plačevanja nekaterih davčnih obveznosti.

Davek od dohodka pravnih oseb je znašal 403,7 milijona evrov in je bil nižji za 36 odstotkov, DDV pa je bil nižji za 13,4 odstotka in je znašal 1,9 milijarde evrov. Prihodki od pobranih trošarin so znašali 741 milijonov evrov in so bili za 14,1 odstotka nižji kot v prvih sedmih mesecih lani.

Med odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov v opazovanem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani povišale za 9,1 odstotka na 857,8 milijona evrov. To povišanje je deloma posledica učinka rednih napredovanj in izvajanja dogovora o plačah ter drugih stroških dela v javnem sektorju s konca 2018. Deloma pa se v tem obdobju poznajo že izplačila za dodatek za rizične razmere in za dodatek za nevarnost ter posebne obremenitve dela zaradi epidemije covida-19. Do konca julija je bilo na podlagi zahtevkov za ta namen izplačanih 152,6 milijona evrov.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom so se zaradi ukrepov za ublažitev posledice epidemije povečali za 25 odstotkov na nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov, drugi tekoči transferji (občinam, v sklade socialnega zavarovanja in v javne zavode) pa za 23,8 odstotka na skoraj 2,5 milijarde evrov. Subvencije so zaradi ukrepa subvencioniranja čakanja na delu narasle za 302,5 odstotka na skoraj 1,1 milijarde evrov.

Investicijski odhodki in transferji so medtem glede na lansko sedemmesečje upadli za 11,1 odstotka na 311,4 milijona evrov.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v prvih sedmih mesecih zabeležila približno 10,4 milijarde evrov prihodkov in 12,6 milijarde evrov odhodkov.

Scroll to top
Skip to content