Slovenskim podjetjem 56 milijonov evrov mikroposojil za hitro omilitev posledic epidemije covida-19

Slovenskim podjetjem 56 milijonov evrov mikroposojil za hitro omilitev posledic epidemije covida-19

Slovenski podjetniški sklad je v uradnem listu objavil razpis, s katerim mikro, malim in srednje velikim podjetjem ponuja za 56 milijonov evrov mikroposojil, namenjenih za hitro omilitev posledic epidemije covida-19. Za podjetja iz vzhodne kohezijske regije je na voljo 25 milijonov evrov posojil, za podjetja iz zahodne regije pa 31 milijonov evrov.

Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Pri tem bodo podjetja lahko koristila možnost moratorija pri vračilu kredita, med ugodnostmi pa jim sklad ponuja odobritev posojila brez stroškov odobravanja in vodenja ter nižje zavarovalne zahteve.

Najnižji znesek kredita znaša 5000 evrov, najvišji pa 25.000 evrov. Kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta

Mikrokredit lahko pridobi mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v Sloveniji. Podjetje mora biti organizirano kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba oz. zadruga z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo.

Produkt pa ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji.

Javni razpis, ki ima vsak mesec en prijavni rok, bo odprt do 7. decembra 2021 oz. do porabe sredstev.

Scroll to top
Skip to content