Država se je zadolžila še za milijardo evrov

Država se je zadolžila še za milijardo evrov

Slovenija se je danes znova zadolžila na mednarodnem trgu. Izdala je za eno milijardo evrov 30-letnih obveznic, poročajo spletne Finance, ki se sklicujejo na podatke poslovnega medija Bloomberg. Obrestna mera je po navedbah neuradnih virov dosegla nekaj manj kot pol odstotka, toliko kot tudi zahtevana donosnost.

Obrestna mera je po neuradnih virih, ki jih citira Bloomberg, dosegla 50 osnovnih točk nad srednjo vrednostjo 30-letne obrestne zamenjave, ki je pri -0,005 odstotka. To je po navedbah Bloomberga bolje od načrtov, saj naj bi finančne ustanove, ki jim je mandat podelila državna zakladnica, načrtovale izdajo z rezultatom 65 osnovnih točk nad srednjo vrednostjo 30-letne obrestne zamenjave. Povpraševanje je po pisanju Bloomberga doseglo 5,75 milijarde evrov.

Zahtevana donosnost je po podatkih Bloomberga dosegla 0,493 odstotka, natančne podatke pa bo ministrstvo za finance predvidoma objavilo v nadaljevanju večera.

Zakladnica je mandat za organizacijo izdaje podelila bankam Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, JP Morgan in Unicredit Banki Slovenija.

Te banke so bile zadolžene tudi za operacijo predčasnega odkupa dveh obveznic, in sicer desetletne obveznice, ki zapade januarja 2021, in sedemletne obveznice, ki zapade aprila 2021. Skupna nominalna vrednost izdaj je 2,6 milijarde evrov, država pa je danes sporočila, da namerava na podlagi prejetih ponudb, ki jih je začela zbirati 5. oktobra, odkupiti obveznice v skupnem nominalnem znesku 172,98 milijona evrov. Predvideni datum poravnave ponudb je 20. oktober.

Kot spominjajo Finance, je sicer država letos prek izdaj različnih obveznic in dopolnitev obstoječih izdaj zbrala skoraj šest milijard evrov, upoštevajoč izdane zakladne menice pa še nekaj več. Precejšnji del teh sredstev je šel za financiranje ukrepov za blaženje negativnih posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo in prebivalstvo.

A kljub gospodarskim težavam, ki jih je pandemija prinesla, in dvigu zadolžitve države, so so obrestne mere za slovenski dolg v zadnjem času upadle. Bonitetna hiša Moody’s je nedavno tudi za eno stopnjo zvišala bonitetno oceno Slovenije na A3, obe ostali glavni bonitetni agenciji, Fitch in Standard & Poor’s, pa sta oceno Slovenije v zadnjih mesecih ohranili nespremenjeno.

Te dni ima tako slovenska obveznica z najdaljšo ročnostjo (25 let) po podatkih Bloomberga, ki jih navajajo Finance, na sekundarnem trgu zahtevano donosnost malenkost nad 0,40 odstotka, kar je najmanj v zgodovini. Donos do dospetja 10-letne obveznice je medtem pri -0,10 odstotka.

Ko se je država pred petimi leti zadolžila za 30 let, je za to morala vlagateljem ponuditi obrestno mero 3,125 odstotka.

Scroll to top
Skip to content