V veljavi že šesti paket protikoronskih ukrepov

V veljavi že šesti paket protikoronskih ukrepov

Veljati je začel šesti protikoronski zakon, ki tokrat prinaša za eno milijardo evrov ukrepov za blažitev posledic covida-19. Nekateri so veljali že v času prve epidemije in se zdaj vračajo, drugi že veljajo in se podaljšujejo, nekaj je novih. Poglavitna novost je delno kritje fiksnih stroškov podjetij.

Država bo v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 povrnila del fiksnih stroškov pravnim in fizičnim osebam, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra in so jim prihodki zaradi posledic epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov. Pomoč bo na voljo za zadnje tri mesece letos, izplačana pa bo v enkratnem znesku januarja.

Subvencioniranje čakanja na delo, ki velja že od spomladi, se podaljšuje še v prvi mesec leta 2021, pri čemer se višina nadomestila plače zvišuje na višino povprečne plače v državi. Širi pa se krog upravičencev do povračila nadomestil plač za tiste zaposlene, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela.

Kot pomoč gospodarstvu zakon med drugim prinaša tudi vnovično možnost odloga plačila davkov ali njihovega obročnega plačila, podaljšuje se možnost odloga odplačevanja posojil, jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij pa se bo preoblikovala tako, da bo bolj dostopna.

Zakon sega na številna področja in med drugim prinaša višje kazni za ogrožanje zdravja ljudi. Organizatorjem zbiranja ljudi na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano, se lahko izreče globa v razponu od 1200 do 12.000 evrov.

Scroll to top
Skip to content