V Sloveniji ostajamo pri štirih potrjenih primerih angleške različice, hitih antigenskih testov pa je po njenih besedah pokazalo, hitri testi pri nas pa so potrjeno enakovredni ostalim testom z mednarodno verifikacijo

V Sloveniji ostajamo pri štirih potrjenih primerih angleške različice, hitih antigenskih testov pa je po njenih besedah pokazalo, hitri testi pri nas pa so potrjeno enakovredni ostalim testom z mednarodno verifikacijo

V Sloveniji ostajamo pri štirih potrjenih primerih angleške različice koronavirusa, je pojasnila direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik. Zaključno poročilo o verifikaciji hitih antigenskih testov pa je po njenih besedah pokazalo, da so ti testi enakovredni ostalim testom z mednarodno verifikacijo.

Kot je na vladni novinarski konferenci spomnila Žohar Čretnikova, so konec januarja že predstavili prve izsledke preverjanja prisotnosti angleške različice s slovaškim testom, a so nekateri napačno navajali, da gre za 16 potrjenih primerov. Pri slovaških testih gre namreč za presejalni test, rezultate pa je treba preveriti še s potrditvenim testom z metodo sekvenciranja, je pojasnila.

V januarju so tako v nacionalnem laboratoriju s slovaškim testom testirali 877 vzorcev in pri 16 dobili pozitiven rezultat. Pri enem od vzorcev sekvenciranja niso izvedli, ker je šlo za primer, ki je bil potrjen že v Belgiji, pri enem sekvenciranje ni uspelo, v 14 vzorcih pa so bile potrjene druge različice virusa. “V Sloveniji tako ostajamo le pri štirih potrjenih primerih angleške variante.” je opozorila.

V nacionalnem laboratoriju bodo testiranje s slovaškimi testi nadaljevali ter z obema metodama analizirali vsak deseti vzorec, ki je bil na PCR testu pozitiven, je še napovedala.

Predstavila je tudi izsledke zaključnega poročila o verifikaciji hitrega antigenskega testa za namen množičnega testiranja. Spomnila je, da so delne rezultate študije, katere namen je bil preveriti občutljivost in specifičnost hitrih testov, že predstavili, a so vzorčenje nadaljevali, saj dotlej niso dosegli želenega števila brezsimptomatskih preiskovancev.

Študijo so zaključili v preteklih dneh, zaključki pa po besedah Žohar Čretnikove ostajajo skoraj enaki kot v delnem poročilu. Tako se je v vseh skupinah izkazal za dovolj specifičnega, upoštevaje nacionalne smernice in smernice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Glede občutljivosti test zahteve WHO izpolnjuje v celotni skupini simptomatskih preiskovancev, nacionalna priporočila pa v skupini tako simptomatskih kot brezsimptomnih preiskovancih, pri katerih je prisotnega veliko virusa, je pojasnila.

Tako so v skupini brezsimptomnih preiskovancev ugotovili 60,38-odstotno občutljivost testa (po delnem poročilu je znašala 44,44 odstotka) ter 99,16-odstotno specifičnost. Med sistematskimi pa je bila občutljivost testa 86,43-odstotna, specifičnost pa 98,6-odstotna. Testi, ki jih uporabljamo v Sloveniji, so tako po njenih besedah enakovredni ostalim testom na trgu z mednarodno verifikacijo.

Spregovorila je tudi o lažno pozitivnih vzorcih na hitrih testih, ki so se na PCR testih izkazali za negativne. Opozorila je da se ti lažno pozitivni testi pojavljajo v gručah, zato je vzroke treba iskati v načinu izvedbe, načinu hranjenja ali slabši stabilnosti reagentov.

Scroll to top
Skip to content