Slovenija naj bi dosegla napredek pri preprečevanju nasilja v družini

Slovenija naj bi dosegla napredek pri preprečevanju nasilja v družini

Slovenija je po ugotovitvah skupine strokovnjakov pri SE že pred ratifikacijo istanbulske konvencije dosegla napredek pri oblikovanju pravnih okvirjev na področju preprečevanja nasilja v družini. Manj pozornosti pa namenja drugim oblikam nasilja nad ženskami, hitreje bi se moralo odzivati tudi sodstvo, so navedeli v danes objavljenem poročilu.

Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini pri Svetu Evrope (SE) je danes izdala prvo ocenjevalno poročilo o implementaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima oziroma t. i. istanbulske konvencije v Sloveniji.

V poročilu so pozdravili napredek, ki so ga slovenske oblasti dosegle pred ratifikacijo istanbulske konvencije in po njej pri oblikovanju celovitega pravnega, političnega in institucionalnega okvira na področju preprečevanja nasilja v družini. Zakon o preprečevanju nasilja v družini iz leta 2008 v celoti vključuje pristop, osredotočen na žrtve, zagotavlja zaščito žrtev in otrok prič ter spodbuja sodelovanje državnih organov in nevladnih organizacij, izhaja iz poročila.

Pozdravil so tudi spremembe kazenskega zakonika v zadnjih letih, med drugim opredelitev nasilja v družini, zasledovanja in prisilne poroke kot kaznivega dejanja ter spremembo definicije posilstva po modelu samo ja pomeni ja.

Kot so opozorili v skupini strokovnjakov pri SE, pa je Slovenija manj pozornosti namenila drugim oblikam nasilja nad ženskami, ki jih naslavlja tudi istanbulska konvencija. V poročilu zato poudarjajo, da se mora Slovenija na vse oblike nasilja celostno odzvati, pri čemer je ključno, da država sprejme nov strateški dokument, ki obravnava vse oblike nasilja nad ženskami.

Prav tako se številne intervencije organov kazenskega pregona in socialne službe ne izvajajo ob polnemu priznavanju neenakovrednega položaja žensk v družbi in s spolom povezanih zlorab, ugotavljajo v poročilu. Opozarjajo tudi, da Slovenija nima celovitega sistema zbiranja podatkov o vseh oblikah nasilja, za zdaj ima tako zbirko podatkov le policija.

V poročilu je zato skupina strokovnjakov podala še priporočila za izboljšanje implementacije posameznih členov istanbulske konvencije. Med drugim naj Slovenija zagotovi celostno obravnavo vseh oblik nasilja nad ženskami, krepi prizadevanja za zagotavljanje zbiranja razčlenjenih podatkov o vseh oblikah nasilja ter krepi odziv sodstva, saj več primerov posilstva ter nasilja v družini zastara oz. se “izgubi v sistemu”, so še navedli.

Scroll to top
Skip to content