Vlada potrdila Vizjakov predlog zakona o varstvu okolja

Vlada potrdila Vizjakov predlog zakona o varstvu okolja

Predlog novega zakona o varstvu okolja, ki ga je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor, je danes prejel zeleno luč vlade. Gre za sistemski zakon na področju varstva okolja, ki je nujno potreben tako zaradi neurejenih razmer na področju odpadkov kot zaradi prenosa direktive EU v slovensko zakonodajo, pojasnjuje vlada.

Predlog zakona zajema vse dele okolja – zrak, vode, ohranjanje narave in druge – in instrumentalne pristope varovanja okolja, od načrtovanja, presoje vplivov na okolje, do dovoljenj. Uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte, so po seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Predlog na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Slednjega mora Slovenija uvesti zaradi prenosa evropske direktive.

Trenutni sistem ne zagotavlja odgovornega ravnanja z odpadno embalažo in ne dosega okoljskih ciljev. Komunalna odpadna embalaža se kopiči v skladiščih izvajalcev javnih služb, saj odgovorna podjetja ne izvajajo obveznosti odvoza, izpostavlja urad za komuniciranje.

Ključni namen predlaganega zakona je tako spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Z njim država v nacionalni pravni red prenaša več evropskih določil, med njimi načela krožnega gospodarstva, načelo onesnaževalec plača in načelo proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Tako naj bi med drugim rešili tudi problem kopičenja odpadne embalaže na dvoriščih komunalnih podjetij.

Zakon za vsak masni tok odpadkov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, določa zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike.

Med drugim zakon na novo uvaja tudi možnost združevanja postopka presoje vplivov na okolje in postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za napravo z dejavnostmi, ki povzročajo industrijske emisije, ali za drugo napravo, dejavnosti ali za obrat. Omogoča tudi izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev s hrupom v različnih primerih, ko takšno izjemo na podlagi predpisov EU dopuščajo predpisi vlade, ki se nanašajo na obratovanje določene naprave ali izvajanje določene dejavnosti.

Najbolj brano

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content