Med Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo bodo vzpostavili pametno električno omrežje

Med Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo bodo vzpostavili pametno električno omrežje

Države članice EU so prižgale zeleno luč osmim čezmejnim projektom s področja energetske infrastrukture, katerim bo Evropska komisija namenila 602 milijona evrov. Med izbranimi projekti je tudi postavitev čezmejnega pametnega električnega omrežja med Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo, so sporočili iz Evropske komisije.

To utira pot finančni pomoči za izvajanje projektov pametnih električnih omrežij, omrežij CO2, podzemnih skladišč plina in za izgradnjo terminala za utekočinjen naftni plin.

Kot so ob tem poudarili v Evropski komisiji, je okrepljeno čezmejno povezovanje energetske infrastrukture ključnega pomena za izvajanje evropskega zelenega dogovora, saj omogoča lažje vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje. Povečanje zanesljivosti oskrbe v EU pa je bilo kot prednostna naloga izpostavljeno tudi v načrtu REPowerEU iz začetka tega leta.

Največ sredstev v okviru finančnega instrumenta Cef (Connecting Europe Facility – Cef) za vseevropska energetska omrežja bo namenjenih projektom prenosa električne energije. V okviru tega namerava Evropska komisija nameniti 307,6 milijona evrov za postavitev prve povezave med Italijo in Tunizijo prek podmorskega visokonapetostnega električnega omrežja. Ta po po oceni komisije povečala varnost in trajnost oskrbe z električno energijo v Evropi ter omogočila boljšo vključitev obnovljivih virov energije.

Za čezmejni projekt pametnega električnega omrežja med Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo, imenovanega GreenSwitch, pa je načrtovanih 73,1 milijona evrov. Cilj projekta je nadgradnja električnih omrežij, s čimer bi se omogočilo vključevanje večjega števila novih uporabnikov (proizvodnja obnovljivih virov energije, toplotne črpalke, električna vozila), optimiziralo delovanje omrežja in docela izkoristilo možnosti dopolnjevanja pri oskrbi med tremi državami glede na sezonske obremenitve.

Evropska sredstva bosta prejela tudi projekta širitve podzemnih skladišč plina v Romuniji (38 milijonov evrov) in terminala utekočinjenega naftnega plina v Gdansku na Poljskem (19,6 milijona evrov). V luči priznavanja pomembnosti naložb v razogljičenje družbe in doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050 pa so bili za financiranje izbrani tudi trije projekti na področju zajemanja in shranjevanja industrijskega ogljikovega dioksida, od tega dva v Belgiji, eden pa v Franciji.

Današnja objava izbranih projektov prihaja po objavi razpisa v začetku tega leta, oceni komisije in pozitivnemu glasovanju držav članic v koordinacijskem odboru Cef. Uradno sprejetje odločitve pa bo sledilo v prihodnjih tednih, so še sporočili iz Evropske komisije.

Scroll to top
Skip to content