Anketa med Slovenci pokazala: Večino skrbi, kdaj se bo epidemija končala, menijo da so ukrepi pristojnih premalo strogi

Anketa med Slovenci pokazala: Večino skrbi, kdaj se bo epidemija končala, menijo da so ukrepi pristojnih premalo strogi

Največjo težavo za večino ljudi po anketi Mediane za časnik Delo predstavlja strah, kdaj se bo epidemija končala. Na vprašanje, ali dosledno spoštujejo priporočila, da ostajajo doma, jih je pritrdilno odgovorilo več kot tri četrtine vprašanih.

Anketiranje Mediane, v katerem je sodelovali 536 ljudi, je potekalo 17. in 18. marca, pred sprejetjem odloka o začasni prepovedali gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in površinah. Takrat so se priporočila, naj ostanejo doma, najbolj držali starejši prebivalci, to jih je zatrdilo 96 odstotkov, starejših od 65 let. Visok je delež teh je bil tudi v starostni skupini od 18 do 24 let.

Splošno mnenje vprašanih je bilo, da ukrepi, ki so jih pristojni sprejeli za zajezitev in preprečitev širjenja epidemije, niso preveč strogi. Skoraj 58 odstotkov jih je dejalo, da so premalo strogi. Dve petini sta jih ocenili za ustrezne, le 2,5 odstotka pa jih je izrazilo mnenje, da so preveč strogi.

Dobrih 21 odstotkov vprašanih je povedalo, da ne morejo biti doma zaradi službenih obveznosti. V starostni skupini od 35 do 54 let jih doma ne more biti 39 odstotkov vprašanih. Skupno 2,6 odstotka vprašanih pa je povedalo, da priporočil ne upošteva, ker se jim zdijo pretirana. V skupini od 55 do 64 let sedem odstotkov vprašanih ne vidi smisla v omejitvah gibanja.

Anketarji so samo tiste sodelujoče v raziskavi, ki so zaposleni, teh je bila dobra polovica, vprašali, ali v času ukrepov za zajezitev epidemije delajo od doma. Pritrdilno so odgovorili trije od desetih zaposlenih (28,5 odstotka), nekaj več kot polovica (55,1 odstotka) ne dela od doma, ker jim narava dela tega ne dopušča, dobri desetini (14,2 odstotka) pa delodajalec te možnosti ni dal.

Poleg skrbi, kdaj se bo epidemija končala, vprašane najbolj skrbi okužba. Za tretjino je najhujši občutek nemoči, nekaj manj kot četrtino najbolj obremenjuje omejitev druženja. Skoraj petina je zaskrbljena zaradi izgube dohodka. Za desetino je velika težava, da se počutijo zaprti, nekaj manj pa jih skrbi, da ne morejo urejati zadev. Dobrih šest odstotkov se boji, da bodo izgubili zaposlitev.

Strah pred lastno okužbo je večji med ljudmi z osnovnošolsko izobrazbo ter pri vprašanih v starostni skupini od 55 do 64 let. Pogosteje se počutijo zaprte najmlajši, v starostni skupini od 18 do 24 let je to zelo velik problem za 26 odstotkov vprašanih. Občutek nemoči je višji med ženskami. Precej pričakovano pa izguba dohodka veliko bolj skrbi zaposlene kot druge skupine prebivalstva.

Scroll to top
Skip to content