Bo 8. marec kmalu postal državni praznik?

Bo 8. marec kmalu postal državni praznik?

Socialni demokrati, ki poudarjajo pomen enakopravnosti žensk in enakosti med spoloma, se zavzemajo za razglasitev mednarodnega dneva žensk, 8. marca, za državni praznik. Ženske so namreč še vedno plačane slabše kot moški, neplačanega dela, ki ga opravijo, pa je še zelo veliko, so povedali danes.

Še vedno so na škodo žensk precejšnje razlike v porazdelitvi skrbstvenega dela in gospodinjskih opravil, prav tako pa so v pomembno drugačnem položaju tudi pri moči odločanja, je na današnji novinarski konferenci dejala predsednica Ženskega foruma SD Martina Vuk. Pravice, ki se zdijo samoumevne, se po njenih besedah vedno znova postavljajo pod vprašaj.

Glede na to si želijo, da se “simbolni dan, kot je 8. marec, ohrani tudi tako, da je uzakonjen kot državni praznik”, je dejala. Želijo sprožiti širšo iniciativo in k njej pozvati tudi civilnodružbene organizacije in ženske organizacije znotraj različnih političnih strank. V stranki bodo pri prizadevanjih za razglasitev 8. marca za državni praznik iskali tudi širše politično soglasje. Sčasoma se bo po njenih besedah pokazalo, ali bi bilo praznik mogoče razglasiti tudi za dela prost dan.

Želimo, da Slovenija še utrdi svoj položaj med vodilnimi v svetu na področju enakosti spolov in enaki obravnavi, je povedal podpredsednik SD Matjaž Nemec. “Pogosto se nam zdi, da je civilna družba že dosegla določene civilizacijske norme, ki pa se iz dneva v dan izpodbijajo,” se je strinjal z Vukovo. Civilno družbo zato po njegovih besedah pozivajo, da “podpirajo namere za ohranjanje in utrjevanje vrednot, da smo ljudje vsi enaki in moramo biti kot takšni tudi obravnavani”.

V stranki so se lotili podpore pri pobudi z različnimi aktivnostmi in na različnih ravneh – na ravni stranke, vlade, DZ in mreže stranke. Tako bodo 8. marca potekali posebni dogodki za krepitev vrednot, ki zagovarjajo enakost in enako obravnavo spolov, je napovedal. Zagotovil je podporo vodstva stranke pri tej pobudi.

Tudi Mladi forum SD jo podpira, je povedala njegova predstavnica Neva Grašič. Boj za enakopravnost žensk še ni končan in treba ga je nadaljevati, je pozvala.

Pobuda za razglasitev 8. marca za državni praznik je po njenih besedah v okviru prizadevanj za tisto, za kar se borijo vsak dan, “to pa so dostojno bivanje, delovna mesta, enak dostop do izobraževanja, delovnih mest, enakega plačila, zdravja in osebne varnosti, ekonomske stabilnosti in zastopanosti na političnih mestih oz. na mestih odločanja,” je pojasnila.

Generalna skupščina ZN je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.

Scroll to top
Skip to content