Cerar: Še vedno je prostor za izboljšanje položaja žensk

Cerar: Še vedno je prostor za izboljšanje položaja žensk

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak pa je po današnji seji vlade izpostavila podatke, ki Slovenijo uvrščajo v evropski in svetovni vrh. Stopnja zaposlenosti žensk v starosti med 20 in 49 let z dvema otrokoma je 84,4 odstotka, v Evropi pa znaša 71 odstotkov, je dejala.

Manj razveseljivi pa so podatki o delitvi dela med spoloma v gospodinjstvu. Ženske namreč opravijo na leto 520 ur oz. 65 delovnih dni gospodinjskega dela in skrbi za otroke, moški pa 208 ur oz. 26 delovnih dni.

Če upoštevamo, da ženske delajo polni delovni čas in opravijo večino neplačanega dela, se to po ministričinih besedah pozna denimo pri zdravju. “Če tako politiko obremenjenosti žensk nadaljujemo, ne bo dobro. To se pozna tudi pri rodnosti in na drugih področjih,” je opozorila.

“Več moramo narediti na usklajevanju dela in družinskih obveznosti,” je pozvala. To je po njenih besedah tudi ključ za doseganje višje rodnosti.

Slovenija je na lestvici, ki temelji na globalnem indeksu varnosti, miru in žensk, na odličnem 4. mestu med 152 državami, pa so navedli v uradu vlade za komuniciranje.

Indeks ameriškega instituta Woodrow Wilson in Razvojnega programa Združenih narodov (UNDP) o ženskah na vodilnih položajih v javnem sektorju Slovenijo uvršča na visoko 5. mesto, takoj za skandinavskimi državami in Kanado. Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov pa smo še vedno najboljša država med novimi članicami EU na področju enakosti žensk in moških. K uvrstitvi je pripomogel visok delež žensk na položajih odločanja.

Izzivov na področju enakosti spolov po besedah vladnega urada ne bo zmanjkalo niti v prihodnje. Kljub dobrim dosežkom na različnih področjih se še vedno kaže težava v neenakomerni delitvi skrbstvenega in gospodinjskega dela. Slovenija sicer sodi med države z visoko stopnjo zaposlenosti žensk in dobro razvitim sistemom javnega otroškega varstva in podpornih storitev.

Država je že naredila določene korake na področju starševskega in očetovskega dopusta, tako da je skrb za otroka nekoliko bolj enakopravno porazdeljena na oba starša. Eden od ciljev projekta Aktivni.Vsi, ki ga izvaja ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je denimo boljše vključevanje načela enakosti spolov v lokalni skupnosti, ko gre za odpravljanje spolnih stereotipov in usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

Uravnotežena zastopanost spolov v procesih odločanja sodi tudi med prednostno področje politike enakosti spolov, ki je opredeljena v resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2021.

Enakopravnost spolov med drugim ponuja tudi možnosti za gospodarsko rast, še posebej na področju zaposlovanja. Nadaljnji ukrepi na področju enakopravnosti spolov v Sloveniji pa lahko po ocenah vlade prispevajo k osemodstotni rasti bruto družbenega produkta do leta 2050.

V uradu vlade za komuniciranje so navedli še, da je na konferenci o politikah za enakost pri staranju, ki je potekala v organizaciji vlade in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Slovenija izrazila pripravljenost na uvedbo modela ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Dodali so, da Slovenija že ima nizko razliko med plačami moških in žensk, saj z učinkovitimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in podpornimi storitvami zagotavlja visoko zaposlenost žensk.

Scroll to top
Skip to content