Dodatna sredstva za kadre pri izvajalcih institucionalnega varstva

Dodatna sredstva za kadre pri izvajalcih institucionalnega varstva

Vlada je na današnji seji izdala uredbo o zagotovitvi sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih institucionalnega varstva v javni mreži. Uredba določa metodologijo ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve sredstev za omenjeni namen, so sporočili po seji vlade.

Kot so zapisali, pravno podlago za zagotovitev sredstev za dodatni kader daje zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, pri čemer se sredstva namenjajo za izvajanje osnovne in socialne oskrbe. Pri izvajanju institucionalnega varstva je dan poudarek nadomeščanju ali dopolnjevanju funkcije doma, kar pomeni, da se mora v primeru priprav na covid-19 ali vnosa okužbe s covidom-19 pri izvajalcu celodnevnega institucionalnega varstva zlasti uporabnikom, ki niso okuženi, zagotavljati osnovno in socialno oskrbo v enakem oziroma nespremenjenem obsegu, so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnili namen uredbe.

Uredba določa višino sredstev, ki je posameznemu izvajalcu na razpolago v obdobju dveh let po uveljavitvi uredbe, dejanska višina porabe pa bo odvisna od potreb posameznega izvajalca.

Uredba določa tudi vrsto pravnih razmerij, prek katerih bodo dodatni kadri opravljali delo. Ker se sredstva zagotavljajo za izvajanje institucionalnega varstva, bodo izvajalci lahko zaposlili dodatni kader za izvajanje osnovne in socialne oskrbe. Sredstva bodo lahko namenili tudi za financiranje kadrov, s katerimi se zagotavlja pomoč zaposlenim pri izvajanju osnovne in socialne oskrbe – med drugim za kritje stroškov razlike do plač udeležencem programa javnih del, za plačilo po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev ali za kritje stroškov začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Obseg sredstev za obdobje dveh let bo izvajalcem institucionalnega varstva določil minister za delo v enem mesecu od uveljavitve uredbe. Izvajalci bodo zahtevke za izplačilo sredstev skupaj z dokazili vlagali na ministrstvu za delo, in sicer najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Sredstva bodo izplačana iz posebne proračunske rezerve za covid-19, ki je odprta pri ministrstvu za finance, in sicer najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil posredovan popolni zahtevek, je še zapisano v sporočilo.

Scroll to top
Skip to content