Evropska komisija zadovoljna s slovenskim razvojem podeželja

Evropska komisija zadovoljna s slovenskim razvojem podeželja

Evropska komisija je letno poročilo Slovenije o izvajanju programa razvoja podeželja med letoma 2014 in 2020 ocenila za sprejemljivo. Ker je država dosegla postavljene cilje na vseh prednostnih nalogah, se je sprostila rezerva za uspešnost v višini šestih odstotkov sredstev evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kot so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je komisija letos na podlagi okvira uspešnosti in v sodelovanju z državami članicami izvedla pregled uspešnosti z namenom spremljanja napredka pri doseganju ciljev in ciljnih vrednosti, določenih za vsako prednostno nalogo programa.

Namen je preprečiti potratno ali neučinkovito porabo proračuna EU, zato ima komisija možnost začasno ustaviti izplačila, če obstajajo dokazi, da mejniki še zdaleč niso bili doseženi zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju, so pojasnili.

S tem, ko so bili cilji oz. mejniki doseženi in je bila rezerva za uspešnost sproščena, ima Slovenija možnost črpati vsa načrtovana finančna sredstva iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter doseči zastavljene cilje do konca programskega obdobja, ki se bo izteklo leta 2023.

Program razvoja podeželja 2014-2020 je skupni programski dokument članice EU in komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V njem država na podlagi analize stanja v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu opredeli prednostne naloge.

Scroll to top
Skip to content