Najdaljši priimek v Sloveniji dolg 49 znakov, ime pa 53 znakov

Najdaljši priimek v Sloveniji dolg 49 znakov, ime pa 53 znakov

najdaljši priimek in ime v Sloveniji
Z novelo zakona o osebnem imenu sta v imenu in priimku dovoljeni več kot dve besedi. Trenutno ima le en državljan priimek, daljši od šestih besed, dva državljana pa imata ime, daljše od šestih besed. Najdaljši zapisan priimek ima 49 znakov, ime pa 53 znakov. Za daljša imena in priimke pa je treba tudi prilagoditi pisavo na dokumentih.

Potni list in osebna izkaznica omogočata zapis 40 znakov za zapis imena in dodatnih 40 znakov za zapis priimka. Zapis imena ali priimka z več znaki zahteva tehnično prilagoditev uporabljene pisave, je ministrstvo za notranje zadeve odgovorilo na poslansko vprašanje poslanca SNS Dušana Šiška.

Ministrstvo ob tem poudarja, da mora osebno ime državljanu zagotavljati identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva, državljan pa je osebno ime dolžan uporabljati. Pričakujejo, da kljub odpravi omejitve dolžine državljani sebi ali svojim otrokom ne bodo oteževali dejanske uporabe osebnega imena zaradi izbire večjega števila imen in priimkov.

Ob rojstvu otroku ime določita starša, ob izbiri neprimernega imena pa ju na to opozori matičar. Če ne izbereta novega imena, lahko matičar obvesti center za socialno delo.

O širitvi obstoječega črkovnega nabora za zapis osebnih in zemljepisnih imen trenutno na ministrstvu ne razmišljajo. Širitev črkovnega nabora na vse črke latinice bi v praksi povzročala težave s pravilno izgovorjavo črk z diakritičnimi znamenji.

Zakon sicer ureja osebno ime za državljane Slovenije. Ko nista oba starša otroka državljana, pa pravice do izbire osebnega imena ni dopustno omejevati, saj bi s tem posegli v pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, opredeljeno v Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter hkrati posegli v pravico prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, še pojasnjujejo na ministrstvu.

Po njihovih navedbah bi bil takšen poseg v pravice tudi omejitev v primeru, če ne bi priznavali imen, ki so državljanom dana v skladu s tujim pravom. Sodišče Evropske unije je namreč odločilo, da nasprotuje temu, da bi pristojni organ ene države članice na podlagi uporabe nacionalnega prava zavrnil priznanje priimka otroka, kot je bil določen in registriran v drugi državi članici, v kateri je bil ta otrok rojen in v njej od rojstva živi, ki ima tako kot njegovi starši le državljanstvo prve države članice.

Po podatkih statističnega urada (Surs) je najpogostejše ime novorojenk Ema, med fantki pa je že 20 leto zapored najpogostejšo ime za novorojence Luka. Najpogostejše žensko ime je Marija, moško pa Franc. Največ Slovencev se piše Novak.

Najpogostejša kombinacija imena in priimka pri moških je Jožef Horvat, tako je ime 183 Slovencem. Pri ženskah pa je najpogostejša kombinacija Marija Novak, tako je ime 330 Slovenkam.

Scroll to top
Skip to content