Kazenske ovadbe proti odgovornim osebam zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja; neuradno gre za Termit

Kazenske ovadbe proti odgovornim osebam zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja; neuradno gre za Termit

Ljubljanski kriminalisti so po dolgotrajni preiskavi kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja z območja Moravč zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Za to kaznivo dejanje je sicer zagrožena kazen do osem let zapora. Neuradno gre za podjetje Termit.

Ljubljanski kriminalisti so svojo preiskavo zaključili v začetku julija in podali kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Predkazenski postopek so pričeli na podlagi ovadbe Inšpektorata RS za okolje in prostor in ga izvajali z usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

V okviru kriminalistične preiskave so bile ugotovitve Inšpektorata RS za okolje in prostor podkrepljene z dodatno zbranimi obvestili, so pojasnili policisti. Kriminalisti so sume potrdili s pridobljeno listinsko dokumentacijo, opravljenimi razgovori in podobnim. Ugotovili so da obstaja utemeljen sum, da so osumljeni od 2010 do sredine 2019 pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Poleg nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem so namreč v podjetju zbirali tudi druge odpadke, za katere niso imeli okoljevarstvenega dovoljenja. Vseh odpadkov, za katere so sicer imeli okoljevarstveno dovoljenje, pa niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem, temveč so nepredelane odpadke in tudi druge odpadke, za katere niso imeli dovoljenja, prevažali na območje, namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali.

“Z navedenim so povzročili nevarnost in dejansko škodo pri kakovosti zraka, zemlje in nevarnost ter škodo živalim in rastlinam,” poudarjajo na Policijski upravi Ljubljana. To je potrdilo tudi poročilo Agencije RS za okolje in prostor (Arso), ki je bilo izdelano na podlagi vzorčenja in kemijskih analiz sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju odkopa, kjer deluje družba.

Zagrožena kazen, ki jo kazenski zakonik predpisuje to kaznivo dejanje, je kazen zapora do osmih let, so še zapisali.

Neuradno gre za podjetje Termit, ki v Moravčah proizvaja in predeluje kremenove peske ter izdeluje pomožna livarska sredstva za livarne in železarne. Ob tem pa podjetje sanira aktualne in v preteklosti nastale odkopne jame. V gradbeni material zmešajo pesek, ki jim ga vračajo livarne, ter odpadke, ki so po zagotovilih družbe inertni in nenevarni. A se s tem ne strinjajo na Občini Moravče in v tamkajšnji civilni iniciativi, kjer trdijo, da Termit v tla zakopava tudi nevarne odpadke ter s tem obremenjuje moravško dolino.

Julija lani je Arso objavil rezultate posebne analize, ki je zaradi delovanja Termita dejansko ugotovila nastanek okoljske škode – onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod, med drugim visoko presežene vsebnosti nevarnih snovi, kot so težke kovine, kadmij, cink, arzenik in fenoli v zemlji. Termit analizo sicer ocenjuje za nestrokovno in njene ugotovitve zavrača.

V Termitu so za STA pojasnili, da z morebitnimi kazenskimi ovadbami niso seznanjeni in da bi jih vložitev ovadb “močno začudila”. “Dejstvo je, da Arso še vedno ugotavlja, ali je sploh prišlo do kakršnekoli okoljske škode. Termit se je pritožil zoper lanskoletno analizo Arsa, slednji pa še ni izvedel vseh postopkov, ki bi potrdili ustreznost njihovega poročila,” je pojasnila svetovalka uprave v Termitu Alenka Pavlin.

“V Termitu vemo, da smo delovali v skladu z zakonodajo, ter da škode okolju nismo povzročili. To bomo dokazali tudi v morebitnih sodnih postopkih,” je še zatrdila.

Tudi župan Občine Moravče Milan Balažic uradno s kazenskimi ovadbami v primeru Termita ni seznanjen. Je pa izrazil zadovoljstvo z razvojem dogodkov, saj “ta začetek postopka potrjuje vse dosedanje naše navedbe, da se na območju Občine Moravče dogajajo stvari, ki se ne bi smele dogajati in ki škodijo naravi, predvsem pa zdravju ljudi, ki živijo okoli območja deponije”.

Vložitev kazenskih ovadb je zato Balažic pozdravil in izrazil pripravljenost pomagati, da se v nadaljevanju postopka pridobi dodatne dokaze, listine in argumente v zvezi s tem, kaj se na območju dogaja. Cilj občine je “priti do točke, ko se ta dejavnost zapre in s tem onemogoči nadaljnji škodljiv vpliv odlaganja nevarnih in strupenih snovi v samem središču Moravške doline”.

Arso sicer v primeru podjetja Termit še vedno vodi ugotovitveni postopek glede ugotavljanja okoljske škode, v katerem bo predpisal tudi potrebne sanacijske ukrepe. “Pričakujem, da bo Arso strogo poskrbel za to, da bo prišlo do resne sanacije degradiranih območij in da se tiste stvari, ki so nevarne in prežijo v zakopanih sodih, odkoplje in odpelje, preostalo območje pa da se sonaravno sanira, da se bo v dolini dalo znova normalno živeti,” je zaključil Balažic

Scroll to top
Skip to content