Korošci se bodo do poletja morali navaditi na nov sistem ločevanja odpadkov

Korošci se bodo do poletja morali navaditi na nov sistem ločevanja odpadkov

Na Koroškem, kjer prebivalci komunalne odpadke zdaj ločujejo na mokre in suhe, kar je posebnost v Sloveniji, ter na biološke, se pri tem najkasneje do julija letos obetajo spremembe. Te so potrebne zaradi uskladitve sistema s pristojno uredbo. Bistvena novost je uvedba embalažnih zabojnikov, ki bodo nadomestili zdajšnje zabojnike za suhe odpadke.

Korošci komunalne odpadke na mokre in suhe ločujejo od zagona Koroškega regijskega centra za ravnanje z odpadki Kocerod aprila leta 2012. Odpadke ločujejo na mokre in suhe ter tudi na biološke, pri čemer pa zabojnika za biološke odpadke ne potrebujejo tisti, ki biološke odpadke sami kompostirajo. Poleg tega lahko Korošci odpadke sami sortirajo in odlagajo na ekoloških otokih ali pa jih odvažajo v zbirne centre.

A osnovni sistem ločevanja na mokre in suhe odpadke se zaradi uskladitve z uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov spreminja, spremembe pa morajo na Koroškem uvesti do julija letos. Koroška komunalna podjetja, ki pobirajo odpadke pri gospodinjstvih, in podjetje Kocerod, ki zdaj odpadke od komunalnih podjetij prevzema za nadaljnje ravnanje z njimi, se na novosti pripravljajo že nekaj časa.

Predlog novega, za vso Koroško enotnega odloka, ki bo to urejal, je že pripravljen in naj bi kmalu šel v potrjevanje na občinske svete koroških občin, ki so ustanoviteljice Koceroda. Vzporedno bo potekalo obveščanje prebivalcev, da bodo ustrezno ločevali in odlagali odpadke, komunalna podjetja pa bodo pripravila tudi nove enotne nalepke za zabojnike z navodili za ustrezno ločevanje odpadkov.

Kot je za STA pojasnil direktor Komunale Slovenj Gradec Jožef Dvorjak, ostaja število zabojnikov za gospodinjstva enako, sprememba je ta, da se bo v dosedanjem zabojniku za suhe odpadke po novem zbirala vsa odpadna embalaža, razen papirja in stekla, ki ga bodo morali prebivalci odlagati ali na ekološke otoke ali na zbirne centre. V dosedanje zabojnike za mokre odpadke pa bodo prebivalci Koroške odlagali ostale mešane komunalne odpadke. Pri zabojnikih za biološke odpadke sprememb ni.

Odvoz odpadkov bo potekal kot doslej, in sicer izmenično en teden embalažni zabojnik, teden dni kasneje pa zabojnik za ostale odpadke. Biološki odpadki se vseskozi pobirajo ločeno.

Javno komunalno podjetje Dravograd je z obveščanjem občanov o spremembi pohitelo. Prva obvestila o novostih so občani dravograjske občine že dobili skupaj z zadnjimi poslanimi položnicami, z obveščanjem še prek drugih kanalov pa podjetje nadaljuje.

Kot je za STA povedala direktorica dravograjskega komunalnega podjetja Marija Slavič, so doslej vse zbrane odpadke, mokre in suhe, vozili na Kocerod, po novem pa bodo vsebino embalažnih zabojnikov predajali neposredno embalažnim družbam v deležih, kot jih imajo te določene.

Se pa Slavičeva nekoliko boji, kako bo potekal odvoz s strani embalažnih družb glede na lanske izkušnje po Sloveniji. Koroška doslej zaradi posebnosti v sistemu ravnanja z odpadki ni imela večjih težav z nakopičeno odpadno embalažo, saj je Kocerod od komunalnih podjetij prevzel vse odpadke.

Je pa tudi sicer še kar nekaj odprtih vprašanj, je še dejala Slavičeva, med drugim se s Kocerodom zdaj dogovarjajo o možnosti najema dela skladiščnega prostora, saj morajo komunalna podjetja zagotoviti sedemdnevno skladiščenje odpadkov. Dravograjsko komunalno podjetje namreč zdaj svojega prostora za to nima.

Sprememba sistema sicer pomeni tudi spremembo pri organizaciji dela Koceroda, pa je za STA pojasnil direktor Koceroda Ivan Plevnik. Če bodo embalažne družbe s Kocerodom sklenile pogodbo, bodo v Kocerodu sortirali odpadke, drugače pa ne, je pojasnil direktor Koceroda. Družba ima trenutno 34 zaposlenih, od tega jih 12 dela v sortirnici dosedanjih suhih odpadkov. Plevnik sprememb v številu zaposlenih zaradi spremembe sistema za zdaj ne predvideva, računa, da bo morda treba še dodatno zaposlovati.

Ob tem pa pristojni na Koroškem še zagotavljajo, da se zaradi letošnje spremembe sistema pri ločevanju odpadkov cena za gospodinjstva ne bo spreminjala.

Scroll to top
Skip to content