Koroški Slovenci danes v celovškem deželnem zboru o osnutku nove deželne ustave

Koroški Slovenci danes v celovškem deželnem zboru o osnutku nove deželne ustave

V deželnem zboru avstrijske Koroške bo danes potekala javna seja deželnozborskega odbora za ustavna vprašanja, na kateri bodo predstavniki krovnih organizacij koroških Slovencev predstavili in utemeljili svoje predloge glede reforme deželne ustave. V deželni ustavi bo slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem omenjena prvič.

Javna razprava o odboru celovškega zbora poteka le dva dni pred prvim uradnim obiskom novega avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna v Sloveniji.

Krovne organizacije, Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) so v zvezi z novo deželno ustavo že aprila predlagale spremembo 5. člena deželne ustave. Njihov predlog je med drugim bil, da se v ustavo zapiše, da je “nemški jezik jezik dežele, kar pomeni jezik zakonodaje in – ne glede na zakonske pravice slovenske narodne skupnosti – izvršni jezik dežele Koroške”.

V zadnjem kompromisnem predlogu nove deželne ustave je kljub temu ostalo zapisano, da je zgolj nemščina deželni jezik, se pa avstrijska Koroška priznava k jezikovni in kulturni raznolikosti, ki se na avstrijskem Koroškem odraža v slovenski narodni skupnosti. V osnutku nove deželne ustave avstrijske Koroške je tako prvič v zgodovini omenjena slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem, kot deželni jezik pa ostaja zgolj nemščina, ne pa tudi slovenščina.

Zbor narodnih predstavnikov NSKS, ki je najvišji organ odločanja v tej organizaciji, je nedavno ocenil, da ni bil upoštevan nobeden od predlogov manjšinskih organizacij, zato so napovedali, da osnutka nove deželne ustave ne bodo podprli. Tudi odbor ZSO je v razpravi o predlogu nove deželne ustave obžaloval, da ustava glede slovenske narodne skupnosti ne izpolnjuje pričakovanj osrednjih političnih organizacij, a je predsednik ZSO Marjan Sturm vendarle ocenil, da načeloma besedilo predloga nove ustave le predstavlja določen napredek, je objavljeno na spletni strani slovenskega sporeda ORF.

Deželni zbor v Celovcu naj bi predvidoma o novi deželni ustavi odločal 1. junija. Za sprejem je potrebna dvotretjinska večina.

Jedro reforme deželne ustave avstrijske Koroške je odprava t. i. proporca v deželni vladi. Na avstrijskem Koroškem bodo tako poslej imeli večinski, koalicijski sistem pri sestavi vlade namesto proporca, ki je doslej določal, da imajo svoje mesto v vladi vse stranke, ki so zastopane v deželnem zboru.

Scroll to top
Skip to content