Kučan: Policija je tako kot pred 28 leti dolžna ravnati skladno z zakonom

Kučan: Policija je tako kot pred 28 leti dolžna ravnati skladno z zakonom

Združenje Sever je danes v Murski Soboti pripravilo osrednjo slovesnost v počastitev 1. decembra, spominskega dneva združenja, slavnostni govornik Milan Kučan pa je na njej poudaril, da mora policija, tako kot pred 28 leti v akciji Sever, tudi danes ravnati skladno z zakonom.

V demokratični državi policija nima prostora za arbitrarno delovanje, ne more izbirati, ali bo spoštovala in uporabila zakon. To velja tudi za sicer utemeljeno in aktualno razpravljanje o primeru Ahmada Šamija, bolečem za podobo slovenske družbe. Policija je bila dolžna tudi v tem primeru ravnati skladno z zakonom, je povedal Kučan.

Druge okoliščine, humanost, empatijo, solidarnost je imela po njegovih besedah možnost uveljaviti vlada, ki še ima možnost uporabe diskrecijske pravice skladno z dublinsko pogodbo. “Očitno je za to zmanjkalo politične volje, policija pa te možnosti nima. In je ne sme imeti. Zato od policije ni mogoče in se ne sme zahtevati, da prevzame naloge, pristojnosti in odločitve drugih organov. Zaradi tega ne more biti predmet zgražanja. To bi moralo biti naslovljeno na nesprejemljive, cinične in manipulativne izjave nekaterih vplivnih slovenskih politikov, ki jim očitno ni mar za človeške usode,” je dejal Kučan.

Policija, ki spoštuje zakon, je po njegovih besedah strokovna in odgovorna, če pri tem spoštuje dostojanstvo človeka, je tudi humana, takšna, kot si jo želimo, in takšna, ki nadaljuje tradicijo dejanj v službi človeka, državljana in vrednot, na katerih je utemeljena slovenska država.

V govoru je še dejal, da je spomin varljiv in še pogosteje selektiven, če se ga loteva politika, ki ga podreja svojim pragmatičnim ciljem, največja žrtev takšnega početja pa je praviloma resnica, kar velja tudi za akcijo Sever.

“Na poskuse političnega discipliniranja Slovenije, zlasti prek zveze komunistov, kar je omogočala takratna ustava, ter s tem zadušitve demokratičnih procesov v slovenski družbi, je bila Slovenija pripravljena in prav policija je imela pri tem pomembno vlogo. Zavarovala je ustavni red slovenske države in ni popustila pred pritiski beograjskih političnih in državnih oblasti,” je poudaril Kučan.

Ob napovedi mitinga v Ljubljani pa se je spominjal, da je republiški sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl na predsedstvu takrat povedal: “Tovariši, jaz imam zakon, ki mi daje možnost in mi nalaga dolžnost, da zavarujem javni red in mir. Dovoljenja za miting ne bo. Prihod ‘mitingašev’ bo slovenska milica onemogočila!”

“To stališče je bilo sprejeto, priprave na izpeljavo so dobile skupno ime akcija Sever, z njo pa se je slovenska policija dokončno uveljavila kot sila, ki je sposobna v državi zagotoviti spoštovanje ustavnosti in zakonitosti, zavarovati varnost državljanov ter javni red in mir, ‘mitingašev’ pa v Ljubljano ni bilo. Procesi demokratizacije so se nadaljevali, agresijo JLA junija 1991 pa je policija skupaj s teritorialno obrambo pričakala povsem pripravljena. In zmagala,” je dejal Kučan.

Ker je ob 20. obletnici tega dogodka takratni predsednik Türk na predlog druženja Sever odlikoval Tomaža Ertla in je to izzvalo nasprotovanje v delu političnih struktur, je Kučan poudaril, da pri odlikovanju ni šlo za Tomaža Ertla. “Šlo je v bistvu za vrednotenje takratne akcije Sever in dejanja takratne slovenske policije. Podelitev odlikovanja je bila po moji presoji povsem utemeljena. Brez takratnega odločnega posredovanja milice bi bil razplet kasnejših prelomnih dogodkov lahko zelo drugačen. Drugačne bi lahko bile tudi usode nekaterih ljudi, ki so temu odlikovanju najbolj nasprotovali.”

V Združenju Sever so ob obletnici poudarili, da so decembra 1989 organi za notranje zadeve in znotraj njih slovenska milica s svojim znanjem, pogumom in odločnostjo Slovencem vlili vero, da je tisočleten sen o lastni državi možna prihodnost.

“Slovenska milica je takrat dokazala, da v Sloveniji veljata red in zakon in da demokratizacija poteka zakonito in organizirano. Zaščiteni so bili demokratični procesi, ki so nato omogočili demokratične volitve in nastanek samostojne in neodvisne države Slovenije,” še pravijo.

Na slovesnosti so prvič podelili statuo sever, dobil jo je Damjan Renko iz Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska. Plakete sever pa so dobili Gojislav Kern iz Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, Alojz Flisar iz Policijskega veteranskega društva za Pomurje in Janko Koprivnikar iz Policijskega veteranskega društva za Koroško. Podelili so tudi 17 zlatih znakov sever.

V programu so nastopili Policijski orkester, Tjaša Šimonka in Miha Kavaš ter vokalna skupina BeleTinke.

Scroll to top
Skip to content