Lastniki zemljišč, na katerih stoji ograja, lahko zahtevajo odškodnino

Lastniki zemljišč, na katerih stoji ograja, lahko zahtevajo odškodnino

Veljati začenja novela zakona o nadzoru državne meje, ki jasneje določa tehnična sredstva za nadzor meje in predvideva odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja. Upravičenci lahko nadomestilo za leti 2015 in 2016 zahtevajo do konca junija.

Novela namreč določa upravičence do nadomestila in postopek določanja nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje.

Postopke bodo vodile upravne enote, pritožbeni organ bo ministrstvo. Lastniki in posestniki bodo do nadomestil upravičeni, če se na njihovem zemljišču postavi, namesti, uporablja, vzdržuje ali shranjuje varovalna ograja ali druga tehnična ovira, in sicer če to otežuje redno rabo zemljišča.

Do nadomestila je načeloma upravičen lastnik oziroma posestnik zemljišča, ki mora za uveljavitev pravice sam začeti postopek na pristojni upravni enoti. Nadomestilo se bo odmerilo za preteklo koledarsko leto, in sicer za obdobje, ko je bila onemogočena redna raba zemljišča, so pojasnili na notranjem ministrstvu.

Upravičenci lahko nadomestilo za leti 2015 in 2016 zahtevajo do 30. junija letos, za koledarsko leto 2017 pa ga bo mogoče zahtevati do 31. marca 2018.

Kakšna bo višina nadomestil, še ni znano, saj mora vlada še določiti metodologijo za določitev višine nadomestila. Zakon sicer določa, da se pri določitvi višine nadomestil upošteva obseg posega na zemljišču, boniteta zemljišča in vrsta dejanske rabe. Kot so sporočili z ministrstva, je predlog uredbe, s katero bodo določili metodologijo, trenutno v medresorskem usklajevanju.

Novela zakona o nadzoru državne meje sicer tudi jasneje ureja tehnična sredstva za fotografiranje, avdio-video snemanje, sredstva za identifikacijo oseb, vozil in predmetov, upoštevane so tudi nove tehnologije.

Scroll to top
Skip to content