Letos prvič dodaten plačan dan dopusta vsem staršem prvošolčkov

Letos prvič dodaten plačan dan dopusta vsem staršem prvošolčkov

Danes začne veljati novela zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki vsem zaposlenim staršem, tudi v zasebnem sektorju, zagotavlja pravico do dodatnega plačanega dne dopusta v primeru spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Gre za prvo spremembo ZDR doslej, ki ni bila usklajena s socialnimi partnerji. Nasprotovali so ji namreč delodajalci.

Novela ZDR, ki jo je pripravila Levica, je med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodala spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Cilj je bil izenačiti zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. Slednjim dodaten dan plačane odsotnosti za to namreč že pripada.

Ker gre za izredni dopust, ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, pa ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan – torej ne prej in ne pozneje.

Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Gre za prvo spremembo ZDR, ki je bila v DZ sprejeta, ne da bi bila usklajena s socialnimi partnerji. Delodajalci so namreč zakonu nasprotovali, saj so ocenjevali, da je bila ureditev ustrezna že doslej.

Kot so opozarjali, je ZDR, ki velja za delavsko ustavo, že določal en dan dodatnega dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let, poleg tega pa je omogočal tudi, da delavec en dan dopusta v letu lahko koristi po svoji odločitvi brez soglasja delodajalca.

Tudi začetek parlamentarnega postopka za sprejem tega zakona je bil eden od razlogov, da so delodajalci konec septembra začasno prekinili socialni dialog. Parlamentarna procedura se je namreč začela pred obravnavo na Ekonomsko-socialnem svetu.

Scroll to top
Skip to content