Število bančnih poslovalnic v Sloveniji v zadnjih letih upadlo za skoraj petino

Število bančnih poslovalnic v Sloveniji v zadnjih letih upadlo za skoraj petino

Spremembe v bančnem sektorju, ki gredo v smeri zmanjševanja števila bančnih poslovalnic ter opravljanja rutinskih bančnih storitev prek spleta, so v zadnjih letih očitne tudi v Sloveniji. Med letoma 2013 in 2018 se je število bančnih poslovalnic zmanjšalo za skoraj petino, za nekaj več kot 15 odstotkov je upadlo tudi število zaposlenih.

Konec leta 2013 je bilo v Sloveniji v bančni mreži skupno 607 enot, od tega 20 sedežev in 587 poslovalnic, konec leta 2018 pa 492, 14 sedežev in 478 poslovalnic. Gre za 19-odstotni upad, je razvidno iz podatkov v mesečnem biltenu Banke Slovenije.

V zadnjem obdobju upada tudi število bankomatov. Če je ob koncu leta 2015 po podatkih Banke Slovenije mreža obsegala 1690 bankomatov, jih je bilo ob koncu tretjega četrtletja lani še 1538. To je devet odstotkov manj. Poleg ukinjanja bankomatov, kar je marsikje sprožilo proteste lokalnega prebivalstva, so nekatere banke tudi združevale svoje mreže teh naprav.

Poleg koncentracije bančne mreže je tudi v Sloveniji zelo jasen trend v smeri digitalizacije rutinskih bančnih storitev. Število uporabnikov spletne banke se je tako od konca leta 2015, ko jih je bilo 903.328 (791.460 fizičnih oseb in 111.868 pravnih oseb), do konca tretjega četrtletja lani povečalo na 1.005.799 (877.620 fizičnih oseb in 128.179 pravnih oseb). Gre za povečanje za 11 odstotkov.

Še bistveno bolj skokovita je ob razvoju tovrstnih rešitev rast uporabnikov mobilne banke. Teh je bilo konec leta 2015 208.670 (207.106 fizičnih oseb in 1564 pravnih oseb), ob koncu lanskega tretjega četrtletja pa 751.838. Gre za povečanje za 260 odstotkov.

Posledica deloma teh trendov in pa predvsem prestrukturiranja danes privatiziranih največjih treh bank v okviru izpolnjevanja zavez Evropski komisiji v zameno za prejem obsežne državne pomoči ob koncu leta 2013 in v letu 2014 je zmanjševanje števila zaposlenih v bančnem sektorju.

To število je naraščalo do predkriznega leta 2008, ko je ob koncu leta doseglo 12.096, nato pa začelo upadati. Ob koncu leta 2018 je bilo pri 9212. Gre torej za skoraj 24-odstotni upad. Od konca leta 2013, ko je država izvedla temeljito sanacijo bančnega sistema, je številka do konca leta 2018 upadla za nekaj manj kot 16 odstotkov, je še razvidno iz podatkov Banke Slovenije.

Scroll to top
Skip to content