Letošnja suša že močno prizadela kmetijsko proizvodnjo

Letošnja suša že močno prizadela kmetijsko proizvodnjo

Metliška občinska komisija za oceno škode, povzročene ob elementarnih in drugih nesrečah, je z zadnjimi terenskimi ogledi ugotovila, da je letošnja suša že močno prizadela kmetijsko proizvodnjo. Sadovnjake in vinograde je na določenih legah prizadela več kot 80-odstotno, strniščni dosevki pa praktično niso vzniknili, so opozorili na domači občini.

Po podatkih metliške občinske komisije so na njenem območju letos zabeležili zelo malo sezonskih padavin. Krajevne poletne temperature so hkrati večkrat dosegle do 40 stopinj Celzija.

Na metliškem območju, ki ga je aprila prizadela močna pozeba, je bilo sicer manj padavin kot navadno tudi pozimi in spomladi, suša pa je posledično prizadela skoraj vse rastlinje.

Kot so navedli, je prva košnja travinja dosegla le dve petini ali polovico pridelka povprečnega leta. Travniki se tudi počasneje obraščajo, na peščenih predelih pa se rast sploh ni obnovila, kar pomeni, da bo ob drugi košnji za štiri petine manj pridelka. Ta bo tudi slabši, so ocenili.

Suša je prizadela tudi krompirjeve nasade. Slabši razvoj rastline je povzročila pri zgodnjem in poznem krompirju. Krompirjevi rastlinski listi so močno oveneli, rodnost pa je prepolovljena.

Ovenela so tudi koruzna polja, rastlinski listi se zvijajo in sušijo. Na južnih legah se je rast zaradi rastlinskega stresa ustavila. Izpad pridelka naj bi bil od 30- do 100-odstoten.

Dolgotrajna suša je prizadela tudi sadovnjake, prizadete so jablane, hruške, in breskve. Drevesno listje je ovenelo in je zvito. Škodo so ocenili na 20 do 40 odstotkov. Na nekaterih legah propadajo drevesa.

V vinogradih na Metliškem, ki jih je pomladna pozeba najbolj prizadela, je trta na peščenih tleh ovenela. Najbolj prizadeti so mlajši nasadi oz. vinogradi, kakovostnega pridelka grozdja pa si letos ne obetajo.

Vprašanje je tudi, kako bo s trto v prihodnjih letih, saj so zaporedne pozebe in suše močno prizadele tudi vitalnost trtnih nasadov, je še opozorila metliška občinska komisija.

Scroll to top
Skip to content