Nadgradnjo odseka gorenjske železniške proge od Podnarta do Lesc bo izvedel Riko

Nadgradnjo odseka gorenjske železniške proge od Podnarta do Lesc bo izvedel Riko

Direkcija RS za infrastrukturo je za izvajalca nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Podnarta do Lesc izbrala družbo Riko, ki je s 46,9 milijona evri podala najugodnejšo ponudbo. Odločitev je bila danes objavljena na portalu javnih naročil.

Na razpis, ki je bil odprt od 11. februarja do 22. aprila sta sicer prispeli dve ponudbi. Poleg Rika, ki se je prijavil samostojno, je ponudbo podal tudi novomeški CGP v sodelovanju s SŽ – Železniškim gradbenim podjetjem, z družbo GH Holding in z Gorenjsko gradbeno družbo.

Njihova ponudba je znašala 53 milijonov evrov, medtem ko je Riko ponudil izvedbo za 46,9 milijona evrov. Obe ponudbi vključujeta tudi že DDV. Direkcija RS za infrastrukturo je na podlagi najnižje cene izbrala ponudbo Rika, ki, kot so zapisali v obrazložitvi, izpolnjuje tudi vse razpisane zahteve in pogoje. Zoper odločitev je možna pritožba v roku osmih delovnih dni od današnje objave na portalu javnih naročil.

Dela, ki so vezana na prenovo in zaprtje železniškega predora Karavanke, naj bi stekla jeseni. Septembra je predvidena 12-urna zapora železniške proge, od oktobra do aprila pa popolna zapora. Rok za dokončanje del je 20 mesecev od uvedbe v delo. Na dela se medtem pripravljajo tudi na Občini Radovljica, ki bo gradila spremljajočo cestno in komunalno infrastrukturo.

Radovljiška občina je v okviru nadgradnje omenjenega odseka železniške proge, ki bo končana v letu 2022, s Slovenskimi železnicami in direkcijo za infrastrukturo uskladila ukinitev vseh štirih nivojskih prehodov na območju radovljiške občine, ki so označeni samo z Andrejevim križem, dva na območju Podnarta in dva na območju Zaloš. Hkrati bodo v Podnartu in Zalošah zgradili nove podvoze.

Dogovorjena je tudi nadgradnja nadvoza čez železniško progo pri železniškem postajališču v Radovljici z utrditvijo brežine, ureditev podhoda za pešce in kolesarje na območju Poljske poti v Radovljici ter ureditev pasov za kolesarje in pešce skozi železniški nadvoz ob regionalni cesti v Lescah v okviru gradnje kolesarske povezave.

Poleg tega bodo obnovili peronsko infrastrukturo na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica. Za nov podvoz v Lescah in ukinitev nivojskega prehoda na Alpski cesti ter za ureditev podhoda za pešce in kolesarje za dostop na perone železniške postaje v Lescah pa bodo izdelane strokovne podlage.

Scroll to top
Skip to content