Nanut: Selitev Kemisa z Vrhnike ni realna možnost

Nanut: Selitev Kemisa z Vrhnike ni realna možnost

V podjetju Kemis na torkov sklep vrhniškega občinskega sveta, naj se preselijo na drugo lokacijo zunaj Vrhnike, odgovarjajo, da ta možnost ni realna. Direktor podjetja Emil Nanut je v pisnem sporočilu za STA zagotovil, da bodo izpolnili vse pogoje za nadaljnje varno in uspešno delo. Obenem pa ne izključuje možnosti "pravnega zavarovanja interesov".

Direktor vrhniškega podjetja Kemis, kjer je 15. maja izbruhnil požar, zaradi česar je prišlo tudi do onesnaženja okolja, je v pisnem sporočilu za STA pojasnil, da v podjetju nimajo načrta, da bi svojo dejavnost preselili na drugo lokacijo. “Kemis bo izpolnil vse pogoje za nadaljnje varno in uspešno delo, seveda pa se lahko Občina Vrhnika ali kdo drug kadar koli dogovori z našim lastnikom, da podjetje ali lokacijo odkupi in sedanjo dejavnost ukine ali spremeni. Do takrat pa nameravamo svoje delo opravljati v skladu z veljavno zakonodajo in v interesu vseh prebivalcev Slovenije,” je pojasnil Nanut.

“Redna dejavnost Kemisa ni obremenjevala zdravja in okolja, spoštovali smo in še spoštujemo vse predpise in pozitivne prakse, ki se v razvitih državah uporabljajo pri izvajanju takšnih in podobnih dejavnosti. Vzrok za požar sicer še ni ugotovljen, a glede na okoliščine sklepamo, da do njega ni prišlo zaradi naših napak. Glede na vse, kar se dogaja v zvezi z našo nesrečo, pa tudi ne moremo izključiti možnosti, ki je predmet govoric – da je bil požar podtaknjen. Računamo na to, da bodo pristojni organi raziskali tudi to možnost,” je zapisal direktor Kemisa.

Dejavnost, ki jo izvaja Kemis, po besedah njegovega direktorja ni nikjer zaželena, “ker na nek način predstavljamo slabo vest naše družbe – odstranjujemo nevarne odpadke, ki jih proizvajajo tisti, ki za vse nas proizvajajo dobrine, brez katerih ne bi več znali ali hoteli živeti”.

Poudaril je, da je Kemis družbeno odgovorno podjetje in je veliko naredilo za okolje in okoljsko osveščenost Slovenije. “Ne nazadnje smo našo tovarno umestili v degradirano območje nekdanje deponije in nismo posegali v nove zelene površine. Kot so pokazale meritve, so zemljišča, ki mejijo na našo družbo, obremenjena s težkimi kovinami in lahko dolgoročno bolj vplivajo na zdravje ljudi in okolje kot posledice naše nesreče. A to ni ne politična in ne medijska tema, je pa realna težava in dejansko tempirana bomba, s katero bi se morali ukvarjati pristojni organi in občinski svet Občine Vrhnika,” je še opozoril Nanut.

Izpostavil je, da je bilo v Sloveniji in tujini že veliko požarov podobnega obsega in s podobnimi posledicami, kot je bil nedavni požar v Kemisu. “Stroka ve, da so posledice praviloma kratkotrajne in da jih je možno sanirati. Neodzivnost državnih organov je ob neodgovorni medijski propagandi povzročila upravičeno paniko med prebivalci, ki niso imeli pravočasno na voljo korektnih informacij in navodil, kako ravnati v nastali situaciji,” ugotavlja direktor Kemisa.

Kemis je v skladu z navodili lastnika vseskozi odprto komuniciral z vsemi zainteresiranimi deležniki, tudi z namenom, da bi pojasnili dejansko stanje posledic nesreče. “Žal nas nihče ni želel poslušati, ne glede na to, da smo promptno odgovarjali na vsa vprašanja,” je opozoril Nanut. Spomnil je, da so tudi danes še vedno na voljo le delni uradni podatki, ki večinoma kažejo, da okolje ni več prekomerno obremenjeno z nevarnimi snovmi. “To so dejstva, vprašanje pa je, kdo jih želi slišati in sprejeti. Za Kemis je to dobra novica, se pa zavedamo, da si bomo morali povrniti zaupanje sosedov, poslovnih partnerjev in lastnika,” je še dodal.

Nanut ob tem razočarano ugotavlja, da “smo v preteklosti v Sloveniji, vsaj ob velikih nesrečah, znali stopiti skupaj in s skupnimi močmi konstruktivno reševali nastali položaj. Znali smo razumeti, sočustvovati in pomagati ljudem, ki jih je nesreča prizadela, nismo pa jih izpostavljali neutemeljenim in prekomernim strahovom. Tokrat pa je del politike, ob pomoči medijev, ki svojo branost in gledanost gradijo vedno bolj samo na senzacionalnih in zavajajočih informacijah takih in drugačnih strokovnjakov, nesrečo izkoristil za svojo politično in osebno promocijsko korist.”

Poudaril je, da nočejo in ne morejo zanikati dejstva, da bo Kemis nosil vse posledice nesreče vključno s kritjem škode. “Večkrat smo se tudi opravičili prebivalcem, ki so prizadeti. To pa ne pomeni, da se lahko kot družba sprijaznimo z neutemeljenimi napadi,” je dejal.

Scroll to top
Skip to content